Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Avsätt Skogsstyrelsens chef kräver miljögrupper i norr

  Skogen måste skyddas, bättre krävde demonstranter i Luleå. Och skogsgeneralen avgå! Foto: Hansi Gelter

  Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist har misskött sitt uppdrag och bör avsättas. Så lyder det mest radikala av en lång rad krav som elva miljöorganisationer och två samebyar riktar i en gemensam appell till regeringen.

  Under den gångna helgen hölls en stor skogstemadag i Luleå arrangerad av Naturskyddsföreningens avdelning i Norrbotten. Den utmynnade i en skarp skrivelse mot den hårda avverkningen i de kvarvarande naturskogarna och den bristande politiken i stort.

  En ny rapport från Lunds universitet där skogarna inventerats visar att en fjärdedel av de kvarvarande gammelskogarna försvunnit mellan åren 2003 och 2019. Och avverkningarna eskalerar, påpekades det under skogsdagen.

  Undertecknarna pekar på att makthavare i Sverige, både inom politik och skogsnäring, går emot arbetet inom EU att vända utvecklingen.

  Sverige har ett ohållbart skogsbruk. Skogsindustrins företrädare har nyckelposter där de kan påverka skogspolitiken. De sprider påståendet att svenskt skogsbruk är hållbart, trots att skogsskövling pågår här och nu. Sverige har tagit täten inom EU i att motarbeta skydd, restaurering och hyggesfritt brukande av skog, heter det i apellen.

  Avgångskravet mot generaldirektören motiveras bland annat av hans uppseendeväckande radering av ett antal mejl. Dessa visade hans täta kontakter med lobbyorganisationer inom skogsindustrin. För detta utdelade Justitieombudsmannen, JO, kritik. Och även för att Sundqvist ”raserat myndighetens naturvårdarbete och nyckelbiotopsinventeringarna.”

  Vill se både morötter och piskor för bättre skogsskydd

  Här följer några andra exempel i punktform på vilka åtgärder man vill se från regeringen:

  • Att skogsägare får ekonomiska incitament för att bruka skogen så att naturvärden gynnas, medan de som bedriver omfattande avverkningar utan att värna naturvärden istället får erlägga avgifter som bekostar naturvård.
  • Att skogsägare som förbinder sig att inte slutavverka sin skog får betalt för att behålla skogen som kolsänka genom en årlig ersättning.
  • Att skogsvårdslagen skrivs om så det alltid blir brottsligt att skada naturvärden, så att den blir ändamålsenlig för naturnära skogsbruk och att den fogas in i miljöbalken.

  Hur resonerar organisationerna kring kravet att regeringen ska avsätta sin generaldirektör ? SMB frågar initiativtagaren till skogsdagen, Lars Andersson i Naturskyddsföreningen om inte en sådan markering är poänglös.

  – Eftersom Herman Sundqvist så systematiskt har raserat naturvårdsarbetet inom Skogsstyrelsen och missbrukat sin ställning som generaldirektör är det nödvändigt att kräva hans avgång, lyder svaret.

  – Granskande journalister har avslöjat missförhållandena. Att inte agera vore att kapitulera och tystna. Även om vi har anledning att misstro regeringen när det gäller miljöarbetet måste vi framföra relevant kritik för att problemen ska blottläggas och möjliggöra opinionsbildning, avslutar han.

  Organisationerna bakom apellen är, utöver Naturskyddsföreningen, bland andra Fältbiologerna, Greenpeace, Jordens Vänner, Klimatriksdagen, Luleå Svampklubb, samt Samebyarna i Maskaure och Levas.

  Skogsstyrelsens ledning avböjer i ett mejl att kommentera avgångskravet från organisationerna.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.