Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Avslöjar: Sveriges utsläpp minskar – marginellt

  På tisdag kommer officiella siffror för Sveriges utsläpp under 2011 att släppas. Supermiljöbloggen kan dock redan nu, efter att ha analyserat utsläppsposterna, avslöja hur resultatet kommer att se ut. Utsläppen för 2011 minskade. Dessvärre beror minskningarna mestadels på ett varmare väder och de når inte upp till en nivå som gör att vi kommer att klara klimatmålen.

  Trots marginell minskning av utsläppen nås inte klimatmålen

  Genom att titta på offentlig statistik på nyckelområden av utsläpp (”Den handlande sektorn” och utsläpp från transporter) och genom försiktiga antagningar på områden som ännu inte är offentliga kan Supermiljöbloggen avslöja att Sveriges utsläpp för 2011 minskat med mellan 3,2 och 4,2 miljoner ton koldioxid jämfört med året innan. Inom områden där statistik ännu saknas har vi antagit utsläpp i nivå med de lägsta siffrorna sedan 2007, dvs lägre än under lågkonjunkturåret 2009 då de svenska utsläppen var rekordlåga. Vi har med andra ord varit försiktiga i överkant.

  Vi hade i alla fall tur med vädret
  Dessvärre beror minskningen inte på politiska åtgärder. Större delen – 2,8 miljoner ton – kan härledas till att vi hade tur med vädret – en varm vinter. I hela landet var årsmedeltemperaturen 2011 varmare än normalt, särskilt i Norrland där den var den högsta någonsin på flera håll, trots hundraåriga mätserier. Även 2009 var varmare än normalt, medan 2010 var rekordkallt. Denna del av minskningen är statistiskt säkerställd genom officiella uppgifter, och det har vi rapporterat om tidigare.

  Långt ifrån klimatmålen
  Trots minskningen är den långsiktiga trenden beklämmande. Minskningen innebär att Sveriges utsläpp har minskat med mellan 4,8 – 6,3 % sedan förra året. Det kan låta mycket, men 2010 ökade utsläppen med 11 %. Vi har alltså minskat utsläppen med hälften så mycket som vi ökade med året innan.

  Om trenden fortsätter kommer vi enligt naturvårdsverket år 2020 att ha minskat våra utsläpp med 17,5 procent. Detta är en bra bit ifrån de rekommendationer som man från IPCC förordar för att ha en rimlig chans att klara av klimathotet. IPCC rekommenderar att utsläppen i industriländerna bör minskas med mellan 25 och 40 procent jämfört med 1990. Länder med goda förutsättningar att minska sina utsläpp – dit Sverige hör – bör ligga vid den övre gränsen.

  År 2011 uppgick gapet till IPCC:s rekommendationer till cirka tio miljoner ton och år 2020 kommer gapet att ha ökat till cirka 20 miljoner ton med den utsläppsbana som vi nu befinner oss i.

  Utöver detta bör vi dessutom komma ihåg att siffrorna visar utsläppen ifrån vår produktion. Som Supermiljöbloggen tidigare skrivit om är Sveriges utsläpp betydligt högre om man räknar på konsumtionen, och det finns heller inget som tyder på att utsläppen minskar på konsumtionssidan. Sammanfattningsvis: trots att mätningen som publiceras på tisdag mäter på det snälla sättet så når Sverige inte upp till de klimatmål man själv skrivit under på. Det duger inte.

  Sveriges utsläppstrend är inte förenlig med vad som krävs för att klara klimathotet.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.