Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Bolund: ”Djupt demoraliserande för klimatarbetet”

  Miljöminister Lena Ek (C) var förbi i riksdagen i går för att debattera klimatpolitik med Per Bolund (MP) och Jens Holm (V).

  Foto: Anders Hellberg

  Frågan för dagen handlade om vad som egentligen ska hända med de omkring 70 miljoner ton i utsläppsrätter som Sverige tros få över efter Kyotoprotokollets första åtagandeperiod, 2008–2012. Ska de säljas till andra länder eller ska de skrotas, eller finns det ytterligare alternativ?

  I debatten förklarade Per Bolund, som också var den som lyft frågan, hur han såg på problemet.
  – Om man skulle, mot vår vilja, gå vidare och föra utsläppen vidare till andra länder, genom försäljning eller på annat sätt, skulle det resultera i att vi trots allt det arbete svenska medborgare och företagare har gjort inte skulle få någon effekt på klimatet. De utsläppen skulle i stället bara flyttas över till ett annat land, där de skulle få samma negativa klimatpåverkan. Jag tror att det tyvärr är djupt demoraliserande för hela klimatarbetet att man inte får något svar på frågan. Varför ska jag kämpa varje dag med att cykla till arbetet, äta mindre kött eller isolera mitt hus om jag inte kan vara säker på att de klimatutsläpp jag därmed minskar faktiskt kommer att ge en effekt på klimatet utan kanske bara flyttar till ett annat land?

  Jens Holm såg att problemet snarast låg hos finansministern.
  – Jag tycker om att debattera klimatpolitik med dig, Lena Ek, men vi vet att det är Anders Borg som bestämmer över just denna fråga. Den 14 december 2010 sade Anders Borg till tidningen Veckans Affärer att överskottet representerar ett betydande ekonomiskt värde. Det är precis det som oroar mig, att det finns andra krafter i regeringen som vill göra något helt annat med överskottet.

  Lena Ek förklarade dock att regeringen hade en enad syn kring detta.
  – Jag har vid upprepade tillfällen sagt att regeringens avsikt är att hantera överskottet av AAU:er på ett sätt som inte innebär några nettoökningar av utsläppen i andra länder. Det får inte råda någon tvekan om att de genom svenska folkets ansträngningar genomförda utsläppsminskningarna i Sverige ska ge en effekt på klimatet och inte ge utrymme för utsläppsökningar någon annanstans.

  Miljöministern påpekade även att de internationella förhandlingarna om frågan fortfarande pågår.
  – Det är precis därför som vi inte ska saka våra kort utan vara med och förhandla till slutet och göra allt vi kan för att miljöintegriteten ska bibehållas i detta sammanhang. Vi ska ha vår traditionella roll av medlande och mäklande som vi har haft och hjälpts åt med och som jag hoppas att vi fortsätter att hjälpas åt med i de internationella förhandlingarna. Det här handlar om överblivna utsläppsrätter från FN:s sida på 13 gigaton. Det är 250 gånger mer än de svenska nationella utsläppen, grovt räknat. Det är mycket, och det är därför viktigt att vi får denna fråga att landa bra så att miljöintegriteten bibehålls.

  En del av debatten kan du se nedan:

  Hela debatten kan du se här.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.