Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

   25 000 cyklister har svarat på Cykelfrämjandets nöjdhetsundersökning Cyklistvelometern, som kartlägger Sveriges bästa cykelkommuner. I år hamnar Vänersborg, Karlstad och Linköping i topp. 

  Sveriges kommuner ansvarar för en stor del av cykelinfrastrukturen och är därmed viktiga i arbetet mot det föreslagna nationella målet för cykling: att den ska fördubblas till 2035. Ökad cykling kan ge stora vinster både för folkhälsan och klimatet, och är en naturlig del av det transporteffektiva samhälle vi bör sträva efter för att nå de transportpolitiska klimatmålen.

  Cyklister i större städer mer nöjda

  För tredje gången har Cykelfrämjandet undersökt hur Sveriges cyklister ser på den egna kommunen ur ett cykelperspektiv. Resultatet visar bland annat att cyklister i större kommuner är mer nöjda med förutsättningarna än cyklister i mindre kommuner. 67 procent av cyklisterna i större kommuner skulle rekommendera andra att cykla i sin kommun – för mindre kommuner är siffran 48 procent. Det finns också ett tydligt samband mellan kommunernas cykelsatsningar och hur nöjda cyklisterna är. 

  Årets undersökning visar tydligt att det krävs helhetstänk, långsiktighet och tålamod för att skapa bra cykelförutsättningar och få nöjdare cyklister. Att fler väljer cykeln över andra transportmedel vinner både kommunerna och deras invånare på, säger Sonja Nettelbladt, kommunikationsansvarig på Cykelfrämjandet.

  Små, mellanstora och stora kommuner – här är vinnarna

  Vinnarna presenteras i kategorierna små kommuner (mindre än 50 000 invånare), mellanstora kommuner (50 000-100 000 invånare) och stora kommuner (mer än 100 000 invånare). Så här ser årets topp tre-lista ut i respektive kategori

  Små kommuner

  1. Vänersborg
  2. Finspång
  3. Katrineholm

  Mellanstora kommuner

  1. Karlstad
  2. Östersund
  3. Järfälla

  Stora kommuner

  1. Linköping
  2. Malmö
  3. Örebro 

  Otrygghet sätter käppar i hjulen

  Undersökningen visar att bara 25 procent anser att det är tryggt för barn och unga att cykla i deras kommun. 41 procent svarar att otrygga trafiksituationer hindrar dem från att cykla mer – 38 procent anger bilen som den faktor som skapar mest otrygghet. Dessutom upplevs cykelstölder som vardagsmat: ynka 7 procent anser att cykelstölder är sällsynta i deras kommun.

  En viktig slutsats från årets Cyklistvelometer är att många kommuner behöver fokusera på att höja tryggheten för cyklister, exempelvis genom sänkta hastigheter, separerade och sammanhängande cykelvägar, liksom att prioritera cykeltrafiken i korsningar, säger Sonja Nettelbladt.

  Resultaten visar också på en tydlig efterfrågan på sammanhängande cykelvägar. 70 procent av landets cyklister vill att deras kommuner prioriterar att bygga ut sammanhängande cykelvägar där det idag saknas. 38 procent vill se bättre väghållning året runt och 34 procent att cykeltrafiken bör prioriteras i trafikkorsningar.

  Årets Cyklistvelometer och Sonja Nettelbladt, kommunikationsansvarig på Cykelfrämjandet.

  Många positiva till cykling – trots bristande förutsättningar

  En majoritet av cyklisterna uppskattar miljön runt cykelvägarna och skulle rekommendera andra att cykla där. Många är också nöjda med belysning, information och system för felanmälan. Men några saker råder det stor missnöje kring. Det flest ger låga betyg till i årets undersökning är, efter “cykelstöld är sällsynt i min kommun”, möjligheten att ta med cykeln i kollektivtrafiken och att cyklister och bilar respektive cyklister och fotgängare inte hamnar i konflikt med varandra.

  63 procent svarar “håller inte alls med” eller “håller inte med” om påståendet “cyklister och bilar kommer inte i konflikt med varandra”. För konflikter mellan cyklister och fotgängare är motsvarande siffra hela 68 procent. Konflikter mellan olika trafikslag tycks med andra ord vara ett frekvent förekommande inslag i cyklisternas vardag.

  Det är intressant att det är betydligt fler skulle rekommendera andra att cykla i sin kommun än som uppger att de är nöjda med cykelförutsättningarna i kommunen. Det kan tolkas som att många cyklister, trots bristande förutsättningar, föredrar cykeln framför andra transportmedel, och gärna ser att fler tar efter, säger Cykelfrämjandets Sonja Nettelbladt.

  Stor potential i kombinationsresor

  På påståendet “det finns en bra möjlighet att ta med cykeln i kollektivtrafiken” svarar endast 2 procent att de instämmer helt. Andelen som svarar att de inte instämmer alls är 45 procent. Möjligheterna till kombinerad mobilitet i form av resor med cykel och kollektivtrafik verkar alltså vara begränsade runt om i landet. 

  Det är beklagligt att möjligheten att ta med cykeln i kollektivtrafiken är så begränsad. Kombinationsresor är verkligen en nyckel till att ersätta bilen på längre sträckor och utanför tätort, säger Sonja Nettelbladt.

  I en kommentar till rapporten lyfter Cykelfrämjandets ordförande Per Hasselberg vikten av att jämna ut skillnaderna mellan kommunerna – något som kräver ökade nationella resurser. Om det föreslagna nationella cykelmålet antas kommer storsatsningar på cykelinfrastrukturen att krävas. Samtidigt var cykelpotten i den nationella infrastrukturplan som presenterades tidigare i år mycket liten, något som fått kritik från cykelorganisationerna.

  Ta del av hela undersökningen och fördjupande kommunrapporter på Cykelfrämjandets hemsida.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.