Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Sannolikheten att få syn på en humla under en promenad i Europa eller Nordamerika har minskat med 30 procent sedan 1970. Forskare varnar nu att flera arter kan riskera att försvinna för evigt.

  Vi kunde se hur populationerna i stort sett försvunnit från de områden som blivit varmare. Om minskningen fortsätter i samma takt kan flera arter vara borta för evigt inom några decennier.

  Det säger Peter Soraye, en av forskarna till en ny metastudie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science till The Guardian.

  Antalet humlor har minskat drastiskt de senaste 50 åren på grund av ett, vad forskarna kallar, accelererande ”klimatkaos”. Humlor är särskilt känsliga för värme och deras nedgång kopplas till ökade temperaturer som ett resultat av klimatförändringarna. Nedgången sker dessutom allt snabbare och på vissa platser finns de inte kvar längre.

  Forskarna blev förvånade över hur stor negativ effekt temperaturhöjningen tycks ha haft på populationerna de senaste åren. Tidigare har utslagning av humlesamhällen främst förklarats med ensidig odling och användande av bekämpningsmedel inom det storskaliga jordbruket. Även fenomen som Colony Collapse Disorder har angetts.

  Forskarna skriver att klimatuppvärmningen måste dämpas snabbt om man vill undvika en massutrotning. En litet hopp för humlorna ger dock forskarna: Genom att bevara miljöer som erbjuder naturlig svalka och skydd, som exempelvis buskage, träddungar och grässlänter, kan människan hjälpa humlorna att överleva även i en varmare värld. Frågan är om det är tillräckligt.

  Humlor är en livsviktiga pollinerare och utan dem skulle tillgången på mat minska för såväl människor som andra arter och studien är dessvärre ytterligare ett bevis på klimatförändringens negativa påverkan på den biologiska mångfalden.

  Robert Watson, ordförande i IPBES, konstaterade krasst när panelen i maj 2019 presenterades sin första rapport om biologisk mångfald som visade att artutrotningen nu går tiotals eller hundratals gånger snabbare än den gjort de senaste tio miljoner åren: 

  Vi håller på att undergräva själva grunden för vår ekonomi, vårt uppehälle, vår matförsörjning, vår hälsa och vår livskvalitet i hela världen. 

   

  Faktarutan

  Det finns 250 humlearter i världen, knappt 40 av dessa i Sverige. Studier visar att vanliga arter som trädgårdshumla, åkerhumla och klöverhumla har minskat kraftigt i svenska rödklöverfält under de senaste 70 åren.
  De första humlorna man ser på våren är befruktade drottningar som övervintrat i jorden och letar efter en plats att bygga bo på, ofta gamla sorkbon, murkna stubbar eller håligheter i stenmurar. De kan också bygga bo i husväggar och på vindar.
  De mindre humlorna som syns senare under sommaren är arbetare, som sköter insamling av nektar och pollen.
  Humlorna är tåliga och flyger även vid låga temperaturer. Därför är de särskilt viktiga pollinerare för grödor som blommar tidigt på våren som svarta vinbär, äpplen, körsbär och trädgårdsblåbär. I skogen blåbär, lingon och hallon.
  I takt med klimatförändringarna kommer humlornas utbredning att förändras. Många arter kommer att försvinna från södra Europa men få nya habitat i norr. För de arter som är knutna till jordbrukslandkapet kommer troligen klimatförändringarna att innebära sämre möjligheter att sprida sig och hitta nya livsmiljöer.
  Källa: SVT, Jordbruksverket

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.