Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Ek: ”Östersjön är inte i balans”

  Miljöministern fick under tisdagen ta emot en ny rapport om det problematiska läget i Hanöbukten vid Skånes ostkust.

  Sårskador på fiskarna, fisk som flyr de kustnära områdena, vatten som blivit brunare, som skummar och som luktar illa – de många problem som inrapporterats om situationen i Hanöbukten ledde till att regeringen för knappt ett år sedan gav Havs- och vattenmyndigheten, HaV, i uppdrag att utreda möjliga orsaker till vad som egentligen håller på att ske här.

  Under tisdagen presenterades HaV sin slutrapport (pdf) för miljöminister Lena Ek (C) som under presskonferensen konstaterade att Östersjön är ett ekosystem som i dag inte är i balans. Ek förklarade också att en bättre förståelse måste till gällande de komplexa orsakssamband som ligger bakom den negativa utvecklingen.

  Men något tydligt svar om vad problemen i Hanöbukten beror på kunde HaV inte komma med trots månader av utredning. I ett pressmeddelande förklaras situationen så här:

  I utredningen görs en genomgång av möjliga utsläppskällor till miljöfarliga ämnen, till exempel närliggande pappersbruk, dumpade stridsmedel och skeppsvrak på havsbottnen. De ämnen som når Hanöbukten genom jordbruk, skogsbruk, reningsverk, dagvatten och deponier av avfall har också analyserats. (…) Efter en omfattande genomgång av observationer, undersökningar och forskningsresultat bedömer myndigheten att ingen enskild källa är orsaken till miljöproblemen.

  Detta gör att myndigheten drar slutsatsen att havsmiljön i bukten troligen återspeglar läget för hela södra Östersjön. Det som därför behövs nu, förklarar HaV i rapporten, är främst åtgärder av en undersökande och kunskapsinhämtande karaktär.

  Men ur ett övergripande perspektiv är det ändå hyggligt klart vad som trots allt behöver göras, något som Björn Risinger, generaldirektör för HaV, förklarar i pressmeddelandet på följande sätt:

  – För att få ett levande hav och nå målen om en god havsmiljö i hela Östersjön är det viktigt att alla länder runt Östersjön genomför sina åtaganden för att skydda värdefulla havsmiljöer, komma till rätta med miljögifterna och minska övergödningen.

  ***

  Läs också: Observationer om dålig havsmiljö görs på allt fler platser

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.