Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  ”Ekosystemen är vår hemförsäkring”

  Men i stället för att upprätthålla en rik mångfald av arter och ekosystem för att minska sårbarheten så fortsätter vi exploatera, förorena, fragmentera och förstöra den miljö vi är så beroende av. Nu föreslår en regeringsutredning 25 förslag på hur ekosystemtjänsternas värde bättre ska kunna synliggöras.

  Globalt får vi så mycket som 90 procent av alla livsmedel från 100 olika jordbruksgrödor. Av dessa 100 grödor är 71 pollinerade, främst av vilda bin. Så nu när bidöden sprider sig över världen, och människor på många platser får börja pollinera för hand, ja…

  – Det säger någonting om det här med värdet av ekosystemtjänster.

  Exemplet och citatet kommer från Maria Schultz som sedan början av året varit regeringens särskilde utredare med uppgift att ta reda på hur samhället bättre ska kunna värdera den enorma mängd med ekosystemtjänster som vi oftast tar för givna, där det handlar om allt från luft- och vattenrening, pollinering av grödor eller havets förmåga att producera fisk.

  I går presenterades Schultz utredningens rapport på en presskonferens i Rosenbad. Tidigare samma dag hade hon och de andra i utredningen publicerat en debattartikel i Uppsala nya tidning där de förklarat det grundläggande problemet:

  Marknadspriser täcker oftast bara det mänskliga arbetet och det kapital som lagts ned, och inte bakomliggande ekosystemtjänster. Den globaliserade marknaden sätter även prismekanismen ur spel. Om vi till exempel fiskar ut på en plats ger det inte högre pris på fisk så länge vi kan importera från någon annan plats i världen, och då syns inte den sinande tillgången i marknadspriset.

  Frågan är, som utredarna skriver i rapporten, hur vi i takt med den snabba och pågående utarmningen av biologisk mångfald ska kunna inkludera ekosystemtjänster i samhällsplaneringen och näringslivsutveckling på ett effektivt sätt.

  Denna fråga har nu resulterat i inte mindre än 25 åtgärdsförslag från utredningen, bland annat om hur denna integrering av ekosystemtjänster i beslutsprocesser ska kunna gå till samt om hur bättre kunskapsunderlag ska kunna tas fram.

  Ett av förslagen handlar om att tillsätta en delegation med representanter från exempelvis berörda sektorer, forskarvärlden och civilsamhället, som ska jobba med frågan mellan åren 2014 och 2018.

  Supermiljöbloggen frågade Maria Schultz om denna idé efter presskonferensen. Enligt henne så görs det redan väldigt mycket bra arbete ute i kommuner och länsstyrelser och bland företag, men detta behöver översättas i svensk nationell kontext, och det är här som delegationen skulle kunna hjälpa till.

  – En delegation kan samla på sig allt det som sker i landet och sedan sprida goda exempel till företag och kommuner som i sin tur kan sprida det vidare. Delegationen skulle vara som en slags kunskapsnod, en motor för att få ut ekosystemtjänstbegreppet i samhället.

  Enligt miljöminister Lena Ek (C) som i går tog emot rapporten så ska utredningen nu ut på remiss ”väldigt snabbt”. Därefter planerar regeringen för en proposition under våren 2014 som ska handla om bland annat EU:s strategi för biologisk mångfald.

  – Där blir förstås det här en väldigt viktig pusselbit, förklarade Ek under presskonferensen.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!