Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Ett steg närmare utvinning av okonventionell gas i Europa?

  Vi har tidigare skrivit om hur amerikanska energiföretag riktar blickarna mot europeiska reserver av okonventionell gas (gas som tidigare betraktats som svår att utvinna) i skiffer och möjligheterna att utvinna den med hjälp av fracking (konstgjord sprickbildning). Den första operationen för att utvinna gas kommersiellt verkar nu vara på gång i Storbritannien; det är företaget Cuadrilla Resources som planerar att öppna en källa i Blackpool. Brittiska miljöorganisationer har protesterat mot utvinningen av skiffergas i Storbritannien och övriga Europa, och tankesmedjan Tyndall Centre for Climate Change Research har publicerat en rapport om riskerna med skiffergas. Exakt vilka risker som finns med fracking är dåligt känt, eftersom gasindustrin är undantagen från ett antal lagar som skulle göra det möjligt att utreda exakt vad den här typen av aktiviveter har för miljöpåverkan. Men utvinningen av skiffergas misstänks ligga bakom ett antal fall av förorenat grundvatten i USA, där även dricksvatten misstänks ha förorenats. Processen konsumerar dessutom stora mängder vatten vilket kan leda till problem med vattenförsörjningen i känsliga områden.

  En av de tre största skifferformationerna där det provborras efter gas sträcker sig från östra Danmark in över södra Sverige och vidare mot Polen, och Shell har provborrat i skifferbäddar i Skåne. Den som vill veta mer om var de andra potentiella fyndigheterna finns, och vilka aktörer som är inblandade, kan kolla in den här artikeln.

  Det är fortfarande oklart om okonventionell gas kommer få mer än marginell betydelse för Europas energiförsörjning. En talesperson för energikommissionären Günther Oettinger har uttryckt förhoppningar om att sådana källor skulle kunna minska beroendet av importerad gas. Andra bedömare är mer pessimistiska och hänvisar till faktorer som Europas höga befolkningstäthet (utvinning av skiffergas kräver ett stort nätverk av pumpar utspritt över en stor yta), och tveksamheter om hur stora utvinningsbara fyndigheter som egentligen finns i Europa. Den gas som finns kan vara svårare att utvinna eftersom många europeiska skifferbäddar möjligen har en högre lerhalt och lägre genomsläpplighet än de amerikanska fyndigheterna. Även ett större behov av investeringar i infrastruktur och utrustning jämfört med vad som behövts i USA skulle kunna bromsa utvecklingen av okonventionell gas i Europa enligt vissa bedömare.

  Provborrningarna efter skiffergas och deras resultat kommer antagligen att avgöra om en sådan industri etablerar sig i Europa eller inte. Förutom eventuella lokala miljöproblem kopplat till utvinningen skulle det förstås också påverka den energipolitiska situationen. Många menar att naturgas kan ses som en övergångsteknik till ett koldioxidneutralt energisystem eftersom den har en lägre koldioxidintensitet än olja och kol, andra menar att ökad tillgång till naturgas kommer bromsa utvecklingen av förnybara energikällor. En sak kan man i alla fall vara ganska säker på; utan en effektiv politisk styrning för minskade utsläpp kommer utvinning av mer europeisk gas bara leda till ökad konsumtion av fossila bränslen och därmed mer klimatpåverkan.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.