Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  EU-kommissionen försöker rädda Europas vatten

  I dagarna har EU-kommissionen presenterat en ny strategi för hur man ska få de europeiska vattnen att uppnå god vattenstatus senast 2015. 


  Enligt ramdirektivet för vatten ska Europas vatten uppnå en god ekologisk status och nyttjas på ett hållbart sätt för att säkerställa nuvarande och kommande generationers vattenbehov till hygien, vätska och rekreation. Det ska även tas hänsyn till utnyttjande av vattenresurser som exempelvis jordbruk behöver eller risker för torka i utsatta områden.

  Janez Potočnik, miljökommissionär, förklarar att strategin ger oss en bra kunskapsplattform för att skydda EU:s vattenresurser. I strategin fastställs tre sätt att uppnå ramdirektivet för vatten:

  • Förbättra genomförandet av EU:s nuvarande vattenpolitik genom att till fullo utnyttja de möjligheter som erbjuds genom gällande lagar. Till exempel genom att öka användningen av naturlig vattenupptagning för att återställa våtmarker och översvämningsområden eller förbättra genomförandet av principen att ”förorenaren betalar” genom mätning, vattenprissättning och bättre ekonomisk analys.
  • Öka integreringen av vattenpolitikens mål i andra relevanta politikområden som jordbruk, fiske, förnybar energi, transporter och sammanhållnings- och strukturfonderna.
  • Täppa till luckorna i det nuvarande regelverket, särskilt när det gäller verktygen för att öka vatteneffektiviteten. För detta ändamål föreslås det i vattenstrategin vattenräkenskaper och vatteneffektivitetsmål som sätts upp av medlemsstaterna och att det tas fram EU-standarder för återanvändning av vatten.
  I utarbetandet av strategin har man även tagit i beaktande hur vattenpolitik och andra politiska områden kan samverka och förhindra de konflikter som kan uppstå dem emellan.

  Genomförs dessa tre strategiska punkter har Europa goda möjligheter att uppnå god ekologisk status. I Sverige har, trots goda förutsättningar, 40 % av sjöarna och vattendragen inte nått ramdirektivet för vatten ännu.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.