Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Värme och extremväder präglade den europeiska sommaren, som blev den varmaste någonsin. På Earth Day släpper Copernicus sin femte klimatrapport som ger en oroande inblick in i framtiden.

  EU:s klimatövervakningstjänst Copernicus Climate Change Service (C3S) publicerar idag sin femte europeiska klimatrapport European State of the Climate.

  Det mesta i årets rapport var känt sedan tidigare, som att de senaste sju åren har varit de varmaste någonsin. Det mest slående i rapporten är att Europa upplevde sin varmaste sommar någonsin med en genomsnittlig temperatur nära 1°C över genomsnittet för 1991-2020.

  Däremot var 2021 inte ett rekordvarmt årsammantaget, men trots kortsiktiga variationer från år till år visar resultaten på långsiktiga förändringar i klimatet, enligt Copernicus. Europa som helhet ligger dock redan 2°C över genomsnittet för 1991-2020, vilket gör att Parisavtalet regionalt inte kommer att uppfyllas.

  Källa: Copernicus

  Överlag upplevde Europa ett år av kontraster och Copernicus betonar därför vikten av att övervaka och följa regionala förändringar. För samtidigt som den årliga ytluftstemperaturen för 2021 endast låg runt 0,2°C över genomsnittet 1991-2020, var den årliga havstemperaturen över delar av Östersjön och Medelhavet den högsta sedan mätningarna började 1993. 

  Den europeiska våren 2021 var svalare än genomsnittet, även om vissa delar av Europa fick en tidig start på våren följt av sen frostnätter vilket i sin tur påverkade jordbruket. Däremot upplevde sommaren rekordtemperaturer med såväl svåra som långvariga värmeböljor och exceptionella översvämningar. I juni och juli var havsytan ovanligt varm, med delar av Östersjön mer än 5°C över genomsnittet.

  Copernicus
  Källa: Copernicus

  Extremväder

  Som SMB tidigare rapporterat – och klimatrapporten nu ytterligare betonar – var 2021 ett år med omfattande extremväder i Europa, och även i resten av världen. För många människor blev dessa ett uppvaknande, i alla fall tillfälligt, eftersom det skedde så många och omfattande under en kort period. Den europeiska sommaren präglades av våtare förhållanden än genomsnittet med översvämningar i Centraleuropa och torrare än genomsnittliga förhållanden i söder och nordost. 

  Extrema skyfall och översvämningar i framförallt Tyskland och Belgien chockade Europa, men även Luxemburg, Nederländerna och Schweiz och senare även Gävle påverkades starkt av ovanligt stora regnmängder. Vissa delar fick upp till 2 månaders nederbörd på två dagar (14 och 15 juli) på redan mättad mark.

  Samtidigt dominerade värmeböljan Lucifer med sitt högtryck över branddrabbade Medelhavsländerna där tusentals bränder bröt ut. De massiva bränderna i framförallt östra Sibirien orsakade koldioxidutsläpp som var de fjärde högsta sedan mätningarna började 2003.

  I juni och juli låg havsytetemperaturen i delar av Östersjön mer än 5°C över genomsnittet. Enligt en tidigare rapport från WMO upplevde stora delar av haven globalt åtminstone en kraftig marin värmebölja under 2021 och haven har inte varit så försurade på minst 26 000 år.

  Samtidigt nådde havsisens minimum sin tolfte lägsta utsträckning sedan satellitmätningarna började 1979 och Grönlandshavet upplevde sin lägsta minsta havsisutbredning någonsin.

  En annan intressant extrem var att de alltmer viktiga vindhastigheterna var ovanligt låga i västra Europa och vissa länder upplevde de lägsta eller näst lägsta årliga vindhastigheterna sedan mätningarna startade 1979. Detta ledde till av förklarliga skäl även till minskad potentiell vindenergiproduktion i en del västeuropeiska länder. Lyckligtvis var det bättre vindhastigheter i sydöstra Europa.

  Källa: Copernicus

  Ökade utsläpp av växthusgaser

  Som SMB tidigare rapporterat fortsatte halterna av växthusgashalterna koldioxid (CO2) och metan (CH4) att öka under 2021, med cirka 2,3 respektive 16,5 ppb (parts per billion) Koldioxidnivåer nådde ett årligt globalt kolumnmedelvärde på cirka 414 ppm (parts per million). Allra högst var koncentrationen i april 2021 då månadsmedelvärdet nådde 416,1 ppm med rekordnoteringar över 420 ppm. De enorma skogsbränderna i nordöstra Ryssland orsakade rekordstora koldioxidutsläpp även om de inte nådde upp till 2020 års nivå.

  Även metan nådde ett årligt rekord på cirka 1876 ppb, och även om metan försvinner snabbare än koldioxid är den 80 gånger mer kraftfull under de första 20 åren efter att den släppts ut i atmosfären. Växthusgasen står dessutom för nästan en femtedel av de globala utsläppen av växthusgaser och behovet av åtgärder är därför angeläget.

  Med rekordhöga koncentrationer av växthusgaser i atmosfären och tillhörande global uppvärmning driver planeten nu in på okänt territorium, enligt Meteorologiska Världsorganisationen WMO.

  Källa: Copernicus

  Copernicus klimatrapport pekar dessutom på att det finns tydliga mer långsiktiga klimattrender. Det är tydligt hur den globala uppvärmningen nästan går linjärt med den samlade mängd koldioxid som släpps ut och att det sker en acceleration ju mer koldioxid släpps ut. Fram till 1970-talet ökade koncentrationen med ungefär 1 ppm per år, men runt år 2000 var den årliga ökningen uppe i 2 ppm för att nu ligga på 2,5 ppm per år.

  Det blir därmed allt svårare att undvika allvarlig klimatpåverkan, vilket även IPCC betonade i sin senaste delrapport. Det innebär att omställningen inte längre kan skjutas på framtiden utan måste börja nu. IPCC är tydliga med att om inte utsläppskurvan för växthusgasutsläppen börjar peka nedåt 2025 kommer det blir svårt att nå 1,5-gradersmålet. Tystnaden från politiker är därför extra skrämmande.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.