Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Naturvård, eller det praktiska skyddet av biologisk mångfald, har tappat mark till förmån för mer politiskt gångbara frågor. De dåliga kunskaperna kan äventyra arbetet med gränsöverskridande naturvårdsavtal och det redan haltande arbetet med miljömålen.

  Att kunskaperna är låga visar en enkät från forskning vid Göteborgs universitet och Naturhistoriska Museet. Frank Götmark, professor vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, har gjort studien tillsammans med Leif Lithander vid Naturhistoriska Museet. Deras resultat visar att 35 procent i alla fall kände till begreppet naturvård, medan övriga inte kände till det eller var osäkra.

  – Kunskapen om de två stora artprojekten i landet, Projekt Pilgrimsfalk och Projekt Vitryggig hackspett, var ännu sämre. Bara 22 procent respektive 12 procent av de svarande känner till dessa projekt. Falken är dessutom symbol i Naturskyddsföreningens Bra miljöval, säger Frank Götmark i ett pressmeddelande.

  I enkäten fick respondenterna bland annat identifiera djur utifrån bilder, och hur de själva uppskattade att de kände till olika begrepp och uttryck som kan kopplas till naturvård. I en artikel från det pågående projektet beskriver forskarna Frank Götmark och Leif Lithander hur urbaniseringen troligtvis har förändrat hur vi ser på natur i dag, då vi inte längre lever tätt inpå. De försvarar även allmänhetens bristande kunskaper med att begreppen i sig sällan definieras för allmänheten, och att exempelvis Naturvårdsverket snarare arbetar med miljöskydd än naturvård.

  ”Naturvårdslagen” försvann 1999 och ersattes av ”miljöbalken”. ”Vård” av natur (skötsel av biotoper) nämns och specificeras sannolikt inte så ofta i media och läroböcker. Det äldre begreppet ”naturskydd”, som finns i t.ex. ”Naturskyddsföreningen”, kan den svenska allmänheten tänkas känna till bättre. Vid konflikter om natur är som bekant ”skydd” ofta förekommande.

  De fann ett samband mellan politiskt intresse och intresse för miljö bland respondenterna, men det sambandet försvann när politiken relaterades till natur och djurliv.

  – Det är ett oroväckande resultat för arbetet med naturvård och flera av riksdagens miljömål, säger Frank Götmark.

   

   

   

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.