Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Ny rapport visar att över 10 procent av alla cancerfall i Europa orsakas av föroreningar. Det handlar främst om luftföroreningar, radioaktivt radon, ultraviolett strålning, asbest och passiv rökning. Färre föroreningar skulle kunna rädda många liv.

  Rapporten kommer från Europeiska miljöbyrån (EEA). Med ungefär 1,3 miljoner årliga dödsfall kopplade till sjukdomen har cancer blivit en av EU-kommissionens huvudprioriteringar inom hälsoområdet.

  En av föroreningarnas tungviktare är luftföroreningar. Dessa kopplas i rapporten till cirka en procent av samtliga cancerfall i Europa, särskilt lungcancer, och cirka två procent av alla cancerdödsfall. Bara en minskning av luftföroreningarna till WHO:s rekommenderade nivåer skulle enligt rapporten kunna förhindra 51 213 förtida europeiska dödsfall varje år.

  Regler införda – men efterföljs inte

  2015 infördes rättsligt bindande luftkvalitetsnormer i EU, men trots det är en majoritet av befolkningen i Europa fortfarande exponerad för luftföroreningar som överstiger Världshälsoorganisationens internationella riktlinjer för luftkvalitet.

  För närvarande finns 29 rapporterade överträdelser i 18 medlemsländer. Det handlar till stor del om bilar och andra fordon som bidrar till farliga luftföroreningar.

  Även i Sverige finns problem kring luftföroreningar kopplade till trafiken. Bland annat har farliga mängder kvävedioxid uppmätts i samtliga större städer, ett ämne som uppstår vid förbränning av fossila bränslen. Alla bilar orsakar dock föroreningar i form av slitagepartiklar från framförallt däck och bromsar.

  Andra föroreningar som kan kopplas till cancer

  EEA:s nya rapport visar även hur fler föroreningar kan kopplas till cancer. Radonutsläpp i byggnader är kopplad till omkring två procent av de europeiska cancerfallen. Därutöver kopplas asbest och vissa kemikalier, såsom PFAS och bekämpningsmedel, till ökningen av cancerfallen i Europa.

  Det finns även en koppling mellan ultraviolett (UV) strålning och cancer, där UV-strålningen står för upp till fyra procent av alla cancerfall i Europa. Det är visserligen inte en av människan orsakad förorening, men farhågor finns att stigande temperaturer i samband med klimatförändringarna kan få människor att spendera mer tid utomhus och då även bli mer exponerade för UV-strålning.

  Cancerfallen skulle minska med mindre föroreningar

  I rapporten konstateras att cancerfallen i Europa skulle kunna bli färre om föroreningarna minskade. Kopplingen mellan utsläppsnivåerna och antalet cancerfall är tydlig. 

  EES-chefen Hans Bruyninckx säger i ett uttalande att en minskning av föroreningarna skulle vara ”en effektiv investering” i medborgarnas välbefinnande:

  Att minska föroreningarna genom EU:s handlingsplan för nollförorening och kemikaliestrategin för hållbarhet , liksom att kraftfullt genomföra annan befintlig EU-politik skulle räcka långt för att minska cancerfallen och dödsfallen i cancer.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!