Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Forskare varnar: över 500 landlevande djur riskerar utrotas

  Den sjätte massutrotningen kommer allt närmare, menar forskare i en ny studie. 515 arter av landlevande ryggradsdjur har nu en population under 1 000 individer och riskerar att dö ut inom de närmsta 20 åren. Forskarna varnar att vi står nära brytpunkten till en kollaps av civilisationen och betonar den extrema brådskan att vidta massiva globala åtgärder.

  Fem gånger tidigare har jorden drabbats av massutdöende som utplånat nästan allt liv på kort tid. Det senaste hände för 66 miljoner år sedan när en meteorit slog ner på jorden och dödade alla dinosaurier. Allt fler forskare säger nu att vi har hamnat i den sjätte fasen av livets förintelse på jorden.

  Människans påverkan

  Förra året kom en uppmärksammad global rapport från IPBES, den biologiska mångfaldens motsvarighet till FN:s klimatpanel IPCC, som visade att en miljon arter riskerar att utrotas inom bara några årtionden. Människan beräknas redan ha utrotat 60 procent av planetens vilda djur sedan 1970 och djurarter dör nu 114 gånger snabbare än normalt. Habitatförstöring, jordbruksindustrier och dammbyggen ligger bakom denna negativa utveckling.

  Utrotningstakten ökar

  Nu visar dessutom en ny forskningsstudie i den vetenskapliga tidskriften PNAS att utrotningstakten dessutom accelererar. Forskarna har i studien identifierat 515 arter av landdjur som nu har en population under 1 000 individer, varav hälften är under 250. Bland de hotade arterna finns bland andra sumatranoshörningen, galapagossköldpaddan och Atelopus varius, vanligen kallad harlequingrodan.

  Forskarna varnar för en dominoeffekt, när en art dör ut hotar det andra arter, som är beroende av den första. Utrotning föder utrotning, säger forskarna och påpekar att en utrotning av en art är oåterkallelig. Paul Ehrlich, professor på Stanford som ingått i forskargruppen, betonar att en sådan utveckling kommer få stora konsekvenser för oss människor.

  När mänskligheten utrotar andra varelser sågar man av grenen man sitter på och förstör vitala delar av vår egna livsuppehållande system.

  Bevara biologisk mångfald

  Människans aktiviteter påverkar numera 75 procent av jordens yta och inkräktar alltmer på naturen, vilket har skapat ett extremt tryck på vår biologiska mångfald. Samtidigt är mänskligheten starkt beroende av denna variationsrikedom för sin hälsa och sitt välmående. Coronapandemin är ett tydligt bevis på vilka konsekvenser människans agerande kan få. Om inte människans rovdrift på djur och natur upphör riskerar covid-19 snart att följas av ännu dödligare sjukdomar. Det finns bevis för att förlusten av arter i ekosystemen hänger samman med överföring av sjukdomar och sjukdomsframkallande organismer. Paul Ehrlich menar att detta är något som borde lyftas fram tydligare:

  Bevarandet av hotade arter borde flaggas som en global kris av regeringar och institutioner, jämförbar med klimatförstörelsen som den är sammanlänkad med.

  FN:s hållbara globala mål 15 handlar bland annat om att hejda förlusten av biologisk mångfald. Det är dags att ta detta mål på allvar. Ett sätt är att försöka uppfylla målet om att skydda, återställa och uppmuntra till hållbar användning av ekosystem på land. Att bruka skogar på ett hållbart sätt, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen.

  Den världsberömde evolutionsbiologen Edward O. Wilson har räknat ut att det enda sättet som mänskligheten kan stävja massutrotningen är att avsätta halva planeten som skyddade områden. Om det görs så kommer 85 procent av jordens arter att klara sig. Men detta förutsätter också att mänskligheten lägger om till en mer hållbar livsstil.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!