Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  #FörStoraSkor: Lansering

  Foto: Supermiljöbloggen

  Sverige är på vissa sätt ett grönt föregångsland – men problemet kvarstår att vårt ekologiska fotavtryck är för stort. Därför lanserar Supermiljöbloggen kampanjen #FörStoraSkor under Almedalsveckan.
  Enligt den statistik som Naturvårdsverket varje år rapporterar in till FN:s klimatprotokoll uppgick Sveriges utsläpp av koldioxidekvivalenter till 56,7 miljoner ton 2012 (motsvarande drygt 6 ton per person), vilket är en minskning med ca 20 % sedan 1990. Sveriges per capita utsläpp av CO2 var 5,6 ton år 2010, vilket är lägre än genomsnittet för andra jämförbara OECD länder som ligger på ca 11,2 ton CO2 per person, jämfört med omkring 2,9 ton i utvecklingsländer, och 0,8 ton söder om Sahara.
  Men den officiella utsläppstatistiken som Sverige rapporterar in till FN:s register är baserat på de utsläpp som genereras av produktion i Sverige och avspeglar inte utsläppen i andra länder som oraskas av vår konsumtion. Den inkluderar inte heller utrikes transporter.
  Om man istället ser till utsläpp av växthusgaser baserat på vår konsumtion visar en studie från Naturvårdsverket att de har ökat från 100 till 115 miljoner ton koldioxidekvivalenter mellan 1993-2010. Utsläppen som sker i andra länder till följd av vår konsumtion har ökat med 26 miljoner ton, samtidigt som de inhemska utsläppen till följd av vår konsumtion har minskat med 11 miljoner ton. Medelsvenskens konsumtion orsakar således utsläpp på runt 10 ton CO2 ekvivalenter per år, eller 8 ton om den offentliga konsumtionen räknas bort. Medelkonsumtionen i världen orsakar runt 5 ton CO2 per person och år.
  På Världsnaturfondens lista över ekologiskt fotavtryck i 52 länder, så var Sverige 2012 den 13:e värsta miljöboven i världen! Det ekologiska fotavtrycket motsvarar 5,7 globala hektar per person i Sverige, jämfört med det globalt tillgängliga utrymmet på 1,8 globala hektar.
  Naturvårdsverkets prognos visar att utsläppen endast beräknas minska med 21 % till 2030 jämfört med 1990 (prognosen ska dock tolkas med försiktighet). En globalt hållbar nivå på våra utsläpp borde ligga i intervallet 0,7-1,5 ton CO2 ekvivalenter per capita och år.
  #FörStoraSkor sätter fokus på utmaningarna med att minska vårt ekologiska fotavtryck. Vad säger politiker och medborgare? Häng med i diskussionen på Almedalen där vi har med oss våra #FörStoraSkor.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.