Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Förtydligande om V:s kärnkraftslinje

  Med anledning av gårdagens artikel på Supermiljöbloggen, Precisionen i Vänsterpartiets kärnkraftsuträkning ifrågasätts, svarar nu Rikard Warlenius, som är medlem i partiets ekologisk-ekonomiska programkommitté.

  Supermiljöbloggen skriver att Vänsterpartiets position om kärnkraftsavvecklingen är på väg att ändras. Det är delvis sant, men den förändring av den nuvarande politiken som partistyrelsen har föreslagit är bara en liten (men viktig) justering.

  Även i det nya förslaget som partikongressen i maj ska ställning till råder inget tvivel om att kärnkraften ska avvecklas, och att det ska ske i takt med att elbehovet kan tryggas genom energibesparingar och utbyggnad av förnybar energi, dock senast 2040. Den enda förändringen är att avvecklingen föreslås ta hänsyn till ytterligare en faktor, nämligen den svenska kärnkraftens möjlighet att bidra till minskade utsläpp från fossila kraftverk på den nordeuropeiska elmarknaden.

  Förslaget grundar sig i att svensk elexport gör mycket stor klimatnytta och att Sverige har betydligt bättre förutsättningar att skapa en fossilfri och förnybar elproduktion än många av våra grannländer. Att det är så har ett starkt forskningsstöd, och det förvånande är därför snarare att andra partier och organisationer som, likt V, anser att klimatet är “vår tids ödesfråga”, trots detta ignorerar elexportens betydelse. En snävt nationalistisk energipolitik har små möjligheter att bidra till en lösning av en global kris som klimathotet.

  I Supermiljöbloggens artikel ifrågasätter ingen att svensk elexport bidrar till utsläppsminskningar, däremot sätts frågetecken kring exakt hur stor effekten är. Partistyrelsen och undertecknad har skrivit att det “ett gott år” kan handla om “uppåt 10 miljoner ton koldioxid”. Hur siffran har räknats fram redovisas tydligt i artikeln, men jag vill understryka att vi medvetet har uttryckt oss något vagt – effekten kan vara mindre, men faktiskt också större.

  Så när en anonym tjänsteman på Energimyndigheten säger att detta är en räkneövning och ingen exakt uppgift slår hen förvisso in en öppen dörr. Hade det funnit exakta uppgifter hade vi uttryckt oss exakt. Som tjänstemannen också slår fast är det inget fel på resonemanget i sig.

  Men tänk om det visar sig att uppgiften ändå är helt felaktig? Att Sveriges elexport, av oanade och oförklarade skäl, i stället enbart tränger undan förnybar energi? Det finurliga är att det förslag som partistyrelsen skickar till kongressen håller även då. Som sagt står där att avvecklingen ska ta hänsyn till möjligheten att bidra till minskade utsläpp. Bidrar elexporten inte till minskade utsläpp, finns heller inget att ta hänsyn till.

  Rikard Warlenius, medlem i Vänsterpartiets ekologisk-ekonomiska programkommitté

  Hej SMB-läsare!
  Vill du hjälpa oss nå 10 000 följare på instagram?

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   Hej SMB-läsare!
   Vill du hjälpa oss nå 10 000 följare på instagram?

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra