Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  Frisk luft – vågar vi andas?

  frisk-luft-ny
  Illustratör: Tobias Flygar

  Det andra svenska miljökvalitetsmålet i SMB:s måndagsserie är Frisk Luft, ett mål som är högaktuellt i dagens samhälle och vävs in i flera av de andra målen.

  Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

  – Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet

  Vad handlar målet om?

  Luftföroreningar som luftburna partiklar, vissa kolväten och marknära ozon kan allvarligt skada både människans hälsa och den biologiska mångfalden. De utsläpp som sker globalt idag kommer bland annat från vägslitage och avgaser, förbränning i industrier och vedeldning.

  Miljökvalitetsmålet är kopplat till fyra olika etappmål:

  • Begränsade utsläpp av gränsöverskridande luftföroreningar i Europa,
  • Begränsningar av utsläpp av luftföroreningar från sjöfarten,
  • Luftföroreningar från småskalig vedeldning

  Vad görs?

  Lokalt: Många av de åtgärder som sätts in från regeringens håll handlar om lösningar och satsningar i städer. Luftföroreningarna är något som även påverkar många på landsbygden, där bland annat skördebortfall på grund av luftföroreningar är ett stort problem.

  • I Stockholm har trängselskatten både höjts och utökats som en del i planen att minska biltrafiken i innerstan. Trängselskatten som från början var tänkt att gå till miljöåtgärder som utökad kollektivtrafik och cykelleder verkar bland annat gå till Förbifart Stockholm nu, ett projekt som tar 80 procent av sina medel från trängselskatten. Det är ett projekt som visserligen kanske minskar luftföroreningarna på innerstadsgatorna, men som i längden gynnar den växande biltrafiken och därmed också leder till större utsläpp och ökade luftföroreningar regionalt och globalt.
   Forskningsresultat som presenterades i april 2015 visade att luftföroreningarna i Stockholms län inte kommer att ge färre dödsfall till följd av luftföroreningar, risken är istället att luftföroreningarna ökar i vissa områden och att hälsoriskerna för pendlarna kan komma att öka. Även i Göteborg finansierar trängselskatten en del nya vägprojekt inom det Västsvenska paketet, dock sker även stora satsningar på bland annat järnväg och kollektivtrafik i samma paket som tilldelas 14 miljarder från trängselskatten. 
  • Dubbdäcksförbudet har utökats i Stockholm. Om användandet av dubbdäck minskar är detta absolut en lyckad satsning för städerna, men frågan är om många bilister nu istället kör omvägar för att undvika dubbdäcksförbuden och därmed orsakar större utsläpp.
  • Det så kallade stadsmiljöavtalet har tillkommit där kommuner och landsting kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. Stödet ligger på 2 miljarder mellan 2015-2018, varav ca hälften redan har använts. Flera län arbetar även med möjligheterna att resa kommunalt eller med cykel utanför stadsmiljöavtalet, vilket är otroligt positivt för att kunna minska luftföroreningarna.
  • Globalt: Inom EU har flera beslut fattats som bland annat innefattar nya kontrollmetoder av fordonsutsläpp och förändrade krav på industriverksamhet och förbränningsanläggningar. Nya så kallade ekodesignkrav har också tillkommit som innebär nya produktkrav på pannor för eldning. FN:s luftvårdskonvention och EU:s luftvårdspolitik är två internationella samarbeten som arbetar för att minska luftföroreningarna och därmed förbättra luften vi andas.

  Statliga Vattenfalls stundande försäljning av sin brunkolsverksamhet i Tyskland går också emot de miljökvalitetsmål riksdagen har satt upp. Luftföroreningarna korsar landgränser och blir därigenom ett globalt problem. De utsläpp som brunkolen står för framöver kommer kunna orsaka stora problem, inte bara lokalt i Tyskland, utan även slå tillbaka över Sveriges och andra länders gränser.

  Uppnås målet?

  Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte att kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder, enligt Naturvårdsverket.

  Miljökvalitetsmålet att minska skadliga partiklar och andra luftföroreningar verkar tyvärr inte gå hand i hand med flera av de satsningar som idag görs.

  Miljömålsberedningen lade för några månader sedan fram förslag på hur luftkvalitén i Sverige och Europa kan minska. Idag beräknas ca 5500 personer per år dö till följd av luftföroreningar i Sverige, en siffra som borde vara nere på noll. Då har inte ens påverkan på djur- och växtliv räknats in.

  Globalt sett är utsläppen av luftföroreningar stora i många delar av världen, där mycket av den energi som används kommer från fossila energikällor. Sverige har här möjlighet att vara ett föregångsland inom både energi och transport, men då behövs större och mer heltäckande satsningar på att minska utsläppen från framförallt vägtrafiken.


  Bakgrund:

  Miljökvalitetsmålet Frisk Luft har sin grund i de utsläpp av luftföroreningar som sker från bland annat industrier, avgaser och vägslitage. En del av dessa luftföroreningar kan färdas långa sträckor och är därmed inte enbart ett lokalt problem utan även ett problem som skadar djur- och naturliv på platser långt från utsläppsområdet. Bara biltrafiken orsakar utsläpp från både avgaser där dikväveoxid, marknära ozon, partiklar och vissa kolväten samt från vägslitage där framförallt dubbade däck river upp partiklar som kan orsaka stor skada. Då luftföroreningar färdas över landgränser är det inte bara ett regionalt problem utan ett globalt.

  Tidigare artiklar i serien:

  Begränsad klimatpåverkan – hur går det egentligen?

  Vill du läsa mer om miljömålen och vad de innebär? Klicka här.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra