Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter Positiva nyheter

  Gasum satsar stort på förnybar e-metan och mer biogas

  Fraktfartyg kan ställas om till att drivas med miljövänlig flytande e-metan. Foto: William / Unsplah

  Finländska energibolaget Gasum satsar stort på ökad produktion av biogas och på att lansera så kallad syntetisk e-metan för den nordiska marknaden. Bolagets mål är att år 2027 leverera sju terawattimmar förnybara gasbränslen för transportsektorn till sjöss och på land.

  Syntetisk e-metan är helt kompatibel med biogas och fossil naturgas, i såväl gas- som flytande form. Därför kan den enkelt och utan justeringar i motorer och tändsystem börja användas på fartyg och lastbilar. Gasum räknar med ett ökande intresse, inte minst som en följd av EU:s klimatambitioner och gynnande lagstiftning.

  Eftersom e-metan inte skiljer sig åt kemiskt från biogas eller naturgas kan dagens befintliga gasnät användas för distribution även av e-metan.

  Det är den ökande tillgången på fossilfri och flödande el från vind- och solkraftverk som öppnar för möjligheten att producera e-metan i större skala. E-metan tillverkas av vätgas, framställd av förnybar el, som därefter blandas med biogen koldioxid. Med biogen avses att koldioxiden inte hämtas direkt från någon fossil energikälla, utan avskiljs från avfallshanteringen eller kommer från restprodukter från skogsindustrin och liknande.

  Råvarorna till E-metan nästan obegränsad

  E-metan är inte helt förnybar, men lämnar jämfört med naturgas, bensin och diesel ett mycket litet bidrag av fossilt koldioxidutsläpp.

  En viktig skillnad mellan e-metan och biogas är tillgången på råvara. Biogas, vars råvaror utgörs av avloppsslam, restprodukter från jordbruket, gödsel, slakteri- hushållsavfall, har en begränsning eftersom råvarorna är begränsade. E-metanets råvaror, vätgas och koldioxid, kräver visserligen energi för att separeras fram, men finns i princip i oändlig mängd.

  Nyligen skrev Gasum och den ledande e-metantillverkaren Nordic Ren-Gas i Tammerfors ett avtal om att inleda leveranser till marknaden av e-metan från år 2026. Den årliga volymen blir i ett första skede 160 gigawattimmar, ungefär motsvarande energibehovet per år i 10 000 enbostadshus.

  E-metan är tänkt att främst användas till tunga vägtransporter och till sjöfarten, där eldrift är ett svårt eller omöjligt alternativ. Sjöfarten använder redan idag i allt högre utsträckning flytande naturgas, som ersätter klimatmässigt ännu sämre bunkerolja. Med en övergång till E-metan blir de fossila utsläppen väsentligt lägre.

  Det här partnerskapet ritar om spelplanen och gör det möjligt att utöka tillgången på förnybar gas i industriell skala. Gasum har som mål att bli en betydande aktör på marknaden för e-metan, och det här är det första steget på den vägen, säger Gasum Groups VD Mika Wiljanen i ett pressmeddelande.

  Bygger fem biogasanläggningar i Sverige

  Gasum vill alltså även expandera biogasproduktionen från dagens cirka 1,7 terawattimmar, TWh, per år till sju TWh från år 2027 enligt de mål som satts. Fem större biogasanläggningar ska uppföras i Sverige, varav bygget av en av dessa pågår i Götene, Skaraborg. Råvaran blir gödsel från kringliggande mjölk- och köttdjursgårdar.

  Sju terawattimmar förnybart bränsle som ersätter diesel och olja under ett år innebär 1,8 miljoner ton minskade utsläpp av fossil koldioxid. Som jämförelse släpper den svenska personbilsflottan ut 8,3 miljoner ton under år 2022.

  Dessutom ger biogas från gödsel flera ytterligare fördelar. Gödsel avger den starka växthusgasen metan som nu istället blir fordonsbränsle och därmed inte läcker ut i atmosfären. Samtidigt ger rötningen av gödseln som restprodukt ett bättre gödningsmedel som tas upp lättare av den växande grödan.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.