Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  I söndags ägde årets första partiledardebatt i SVTs Agenda rum. SMB har sammanfattat vad de olika partiledarna sa om miljö och klimat och jämfört med deras politiska handlingsprogram. 

  Klimat var en av debattens sex fokusområden. Huvudfokus för den delen av debatten som handlade om klimatet var hur elektrifieringen i Sverige ska gå till. Alla partierna kunde enas om att elproduktionen i Sverige måste öka för att kunna möta klimatmålen. I vanlig ordning fick kärnkraften stor plats i diskussionen.

  Vänsterpartiet

  Representerade av partiledare Nooshi Dadgostar som via handuppräckning röstade:

  Ja till framtida förbud mot fossildrivna bilar.

  Nej till utbyggd kärnkraft.

  Dadgostar gjorde sammanfattningsvis följande utspel under kvällen:

  • Vill se en ny “stormaktstid” för sverige inom grön industri.
  • Vill göra tunga investeringar i förnybar el. 
  • Vill att satsningar såsom Vattenfalls vätgasforskning ska stanna i Sverige istället för att hamna i andra länder.

  Alla ovanstående ställningstaganden och förslag går att hitta i Vänsterpartiets program, förutom uttalandet om att forskningssatsningar bör stanna i Sverige.

  Socialdemokraterna 

  Representerade av statsminister Stefan Löfven, som via handuppräckning röstade:

  Ja till framtida förbud mot fossildrivna bilar.

  Nej till utbyggd kärnkraft.

  Löfven gjorde sammanfattningsvis följande utspel under kvällen:

  • Vill ha en fullständigt fossilfri framtid.
  • Vill förflytta godstransporter från väg till järnväg.

  Alla ovantående ställningstaganden och förslag går att hitta i Socialdemokraternas program.

  Miljöpartiet 

  Representerade av språkröret Märta Stenevi, som via handuppräckning röstade:

  Ja till framtida förbud mot fossildrivna bilar.

  Nej till utbyggd kärnkraft.

  Stenevi gjorde sammanfattningsvis följande utspel under kvällen:

  • Tycker att fokus bör ligga på vind och vattenkraft.
  • Lägger vikt vid att bygga ut stamnätet så att förnybar energi blir tillgänglig i hela Sverige.

  Alla ovantående ställningstaganden och förslag går att hitta i Miljöpartiets program.

  Centerpartiet 

  Representerade av partiledare Annie Lööf, som via handuppräckning röstade:

  Ja till framtida förbud mot fossildrivna bilar.

  Nej till utbyggd kärnkraft.

  Lööf gjorde sammanfattningsvis följande utspel under kvällen:

  • Vill minska utsläpp och se en förnybar framtid.
  • Vill ”ta bort utsläpp från atmosfären”.

  Lööf står sålledes fast vid geoegineering som CSS, i linje med den budgetsatsning partiet lade fram i fjol. Läs SMB:s artikel om CSS här.

  Resterande ställningstagaden är också i linje med Centerpartiets program.

  Liberalerna 

  Representerade av partiledare Nyamko Sabuni, som via handuppräckning röstade:

  Ja till framtida förbud mot fossildrivna bilar.

  Ja till utbyggd kärnkraft.

  • Vill ändra formuleringen i de Svenska klimatmålen från “förnybar energi” till “fossilfri energi”.
  • Vill att fokus ska ligga på klimatneutralitet.
  • Vill att staten ska sluta subventionera vindkraften.

  Ordet ”klimatneutralitet” förekommer inte på Liberalernas hemsida. Ett framtida förbud mot fossildrivna bilar nämns inte heller, även om ett sådan punkt finns med i Januariavtalet som förhandlats fram mellan Liberalerna, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. Resterande ställningstaganden är i linje med Liberalernas program.

  Moderaterna 

  Representerade av partiledare Ulf Kristersson, som via handuppräckning röstade:

  Nej till framtida förbud mot fossildrivna bilar.

  Ja till utbyggd kärnkraft.

  Kristersson gjorde sammanfattningsvis följande utspel under kvällen:

  • Intygade att de kommer ta beslut som möjliggör utbyggnad av kärnkraften, om de kan bilda regering nästa år.
  • Vill ändra formuleringen i de Svenska klimatmålen från “förnybar energi” till “fossilfri energi”.
  • Satsa på forskning kring kärnkraft.
  • Vill inte att kärnkraften ska subventioneras.

  Alla ovantående ställningstaganden och förslag går att hitta i Moderaternas program.

  Kristdemokraterna 

  Representerade av partiledare Ebba Busch, som via handuppräckning röstade:

  Nej till framtida förbud mot fossildrivna bilar.

  Ja till utbyggd kärnkraft.

  Busch gjorde sammanfattningsvis följande utspel under kvällen:

  • Vill ändra formuleringen i de Svenska klimatmålen från “förnybar energi” till “fossilfri energi”.

  På frågan om KD vill subventionera kärnkraften svarar Busch nej, men att:

  Det kan räcka med att vi slutar dopa vindkraften politiskt som vi gör idag i Sverige. Det här är den mest landsbyggdsfientliga regeringskoalition som Sverige någonsin har haft, och genom den ambition som man har nu, att lägga ner kärnkraften till 2040, att kraftigt bygga ut vindkraften och då ersätta grön svensk gran och tallskog med stål-skogar utav vindkraftverk istället så kommer vi få en situation där el-priserna skjuter i höjden

  SMB har sökt Kristdemokraterna för en kommentar kring uttalandet om vindkraften, och pressekreterare Henrik Pehrsson förtydligar partiets ställning i frågan med följande citat:

  Vi anser att vindkraften har en viktig roll att spela som ett av flera energislag Sverige behöver för att klara klimatomställningen. Men vi behöver också kärnkraft och vattenkraft, som är basen i svensk energiförsörjning. KD menar att en energipolitik som syftar till att överföra el från Norrland till större städer i södra Sverige inte tar landsbygdens intressen i särskilt högt anspråk. Det är landsbygdsfientlig politik. Därtill planerar regeringen att bygga ut vindkraften på ett sådant sätt att den lokala naturen och miljön kommer drabbas hårt. Vi vill värna den lokala demokratin och slår därför vakt om det kommunala vetot. 

  Resterande ställningstaganden och förslag går att hitta i Kristdemokraternas program.

  Sverigedemokraterna

  Representerade av partiledare Jimmie Åkesson, som via handuppräckning röstade:

  Nej till framtida förbud mot fossildrivna bilar.

  Ja till utbyggd kärnkraft.

  Åkesson gjorde sammanfattningsvis följande utspel under kvällen:

  • Vill satsa på forskning kring ”modern kärnkraft”.

  Alla ovantående ställningstaganden och förslag går att hitta i Sverigedemokraternas program.

  SMB:s analys

  Återigen hamnar kärnkraften i fokus för den politiska miljödebatten, trots att Sveriges klimatomställning handlar om betydligt mycket mer än elsystemet. Det ensidiga fokuset på kärnkraft riskerar därför att skymma flera andra livsviktiga frågor, som till exempel hur vi ska kunna konsumera mindre, effektivisera resorna och snabbt ställa om jord- och skogsbruk.

  Sverigedemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna vill alla tillåta utbyggnad av Sveriges kärnkraft. Kärnkraften ger visserligen fossilfri el, men en hittills olöst fråga är vem skulle betala för en nysatsning på kärnkraft efter decennier av långsam avveckling. Det är nämligen väldigt dyrt att bygga kärnkraftverk – kostnaden är 2-3 gånger så hög som för vindkraft.

  I rapporten World Nuclear Industry Status Report konstateras också att ny kärnkraft tar betydligt längre tid att bygga, mellan 5-17 år, jämfört med sol-, vind- och vattenkraft. På grund av den bristande lönsamheten – och allmänhetens oro för olyckor likt den i Fukushima 2011 – minskar kärnkraften idag globalt sett. Frågan om slutförvar kvarstår givetvis också. I ett hållbart samhälle kan radioaktiva efterlämningar till nästa generation omöjligen försvaras.

  Liberalerna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet vill alla se ett förbud mot fossildrivna bilar. Forskarvärlden, liksom många internationella organ och myndigheter, är i det närmaste helt eniga om att det är nödvändigt att så snart som möjligt fasa ut alla fossila bränslen. Liknande förbud som föreslås finns redan i många andra länder, som exemplevis Storbritannien och Tyskland. Under våren ska januaripartiernas utredning om ett förbud mot fossildrivna bilar och slutdatum för försäljning av alla fossila bränslen presenteras.

  Vill du läsa mer om partiernas miljöpolitik? Här kan du ta del av SMB:s partigranskningar som gjordes inför riksdagsvalet 2018 och EU-valet 2019.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!