Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Gröna bilister: Regering och opposition måste ge klara besked kring palmolja och PFAD

  SLUTREPLIK: Hur ska politiken för svenskt biodrivmedel se ut? Gröna bilister avslutar debattväxlingen. 
  I en tidigare debattartikel ringde Gröna Bilister i varningsklockan för att palmoljeprodukter är på väg att ta över marknaden för biodrivmedel. Behovet är akut att koppla loss omställningsarbetet till fossilfria transporter från den överhettade palmoljeindustrin. Den ständigt ökande efterfrågan på dess produkter bidrar till att ödelägga ett av de värdefullaste naturområdena på jorden.
  Som ett första steg måste PFAD klassas om från rest till samprodukt vid raffineringen av palmolja.  Sedan måste användningen av palmolja begränsas så gott det går. De repliker på Gröna Bilisters debattartikel som kommit från Rickard Nordin (C) (replik 1 och replik 3) och Lorentz Tovatt (Mp) (replik 2) visar att de är engagerade och tar frågan på allvar. Detta gläder Gröna Bilister, men än har vi har inte blivit helt lugna av de besked de gett. Tydlighet och långsiktighet saknas.
  Rickard Nordin skriver att regeringen måste tala klarspråk kring att palmolja kan komma att ersätta PFAD som råvara till svensk diesel om PFAD klassificeras om till samprodukt. I så fall kommer nämligen PFAD under en tid att stängas ute från den svenska marknaden, eftersom den ännu inte är spårbar. Sådan spårbarhet är nödvändig för att avgöra om den uppfyller de krav på markskydd och låg klimatpåverkan som ställs på en samprodukt. I brist på annan råvara som kan ersätta PFAD blir risken överhängande att palmoljan letar sig tillbaka in på den svenska dieselmarknaden. Det finns nämligen ett överskott på certifierad palmolja på världsmarknaden som uppfyller EU:s hållbarhetskriterier. Därmed kan stora volymer formellt sett hållbar palmolja hämtas in på kort varsel.
  Gröna Bilister instämmer med Rickard Nordin. Regeringen måste berätta hur de tänker hantera denna situation. Eftersom hållbarhetskriterierna för biodrivmedel bestäms av EU kan Sverige inte på egen hand stänga gränsen för den formellt sett hållbara palmoljan.
  Det enda sättet att förhindra att palmoljan vinner terräng är att ge konsumenterna makten att välja bort den. Rickard Nordin skriver att Centern länge förespråkat att ursprungsinformation om drivmedlen ska ges vid pumpen. Det kravet har Gröna Bilister också fört fram under parollen Jag Vill Veta. Även regeringen har drivit denna fråga och låtit Energimyndigheten utreda saken. Men Energimyndigheten föreslår att ursprungsinformationen inte ska ges vid pump utan gömmas på drivmedelsbolagens eller myndighetens hemsidor. Kommer regeringen att gå på Energimyndighetens linje, eller ger den oss konsumenter ett effektivt verktyg för att välja bort palmoljan ute på macken?
  Här är regeringen fortfarande otydlig. Men Alliansen är ännu otydligare i sin inställning till PFAD.
  Rickard Nordin understryker att Alliansen kommer att rösta ja till liggande proposition om ändringar i hållbarhetslagen. Därmed införs den nya paragraf som ger regeringen rätt att utfärda detaljerade föreskrifter kring vad som ska räknas som restprodukter. Regeringen har redan sänt ut ett förslag till en sådan föreskrift på remiss. Följden av detta förslag skulle bli att PFAD klassas om från rest till samprodukt.
  Därmed kan saken tyckas vara klar. Men samtidigt har Alliansen lämnat in en motion som radar upp en mängd skäl till att vi inte bör klassificera om PFAD, eller att vi först bör vänta ut processer som pågår inom EU, eller att vi först bör utreda saken ytterligare. Vad anser Centern och Alliansen egentligen? Bör PFAD klassas som rest eller som samprodukt?
  Den avgörande frågan är denna: om Alliansen bildar regering efter nästa val, kommer den då att utfärda nya föreskrifter med stöd av den nya hållbarhetslagen som medför att PFAD återigen klassas som rest? Detta skulle rimma illa med det behov av långsiktiga spelregler för biodrivmedel som anförs både i Alliansens motion och i Rickard Nordins repliker.
  För att slippa svara på dessa frågor räcker det inte att gömma sig bakom påståendet att utförligare konsekvensanalyser behövs för att ta ställning. All kunskap som är möjlig att ta fram ligger redan på bordet. För Gröna Bilister är svaret självklart: PFAD måste klassificeras om till samprodukt, och det måste ske innan reduktionsplikten införs den 1 juli 2018. Gröna Bilister har samlat de fakta och resonemang som ligger bakom vårt ställningstagande i en serie fördjupande texter.
  En viktig poäng är denna: inom ramen för reduktionsplikten kan rester från skogsbruk och massaindustri konkurrera med den palmolja som förmodligen kommer in i Sverige om PFAD klassas om till samprodukt. Men dessa hållbara rester skulle inte kunna konkurrera med PFAD om denna råvara inte klassas om. I så fall skulle vi låsa fast oss vid en stor och växande andel PFAD i svensk diesel och investeringarna i de hållbara alternativen skulle gå om intet.
  Skälet är att palmolja tillskrivs en högre klimatpåverkan än vad PFAD gör i egenskap av rest. Det kommer att bli dyrare att tillverka HVO av hållbara inhemska rester än att tillverka den av palmolja. Å andra sidan räcker det med att blanda in en mindre mängd sådan hållbar HVO för att uppfylla plikten eftersom den kommer att tillskrivas lägre klimatpåverkan.
  Alliansen har rätt i att en omklassificering av PFAD kan leda till att reduktionsplikten inte uppfylls under de närmast kommande åren. Kanske kommer till och med andelen förnybara drivmedel i vägtrafiken sjunka en aning innan den vänder uppåt igen när produktionskapaciteten för hållbar HVO byggts ut. Därmed kan man säga att vi riskerar att missa klimatmålet för år 2030.
  Men transportsektorns officiella klimatpåverkan kokar ned till en siffra som beror på antaganden, modeller och mer eller mindre godtyckliga klassificeringar av råvaror. Därför är inte det svenska klimatmålet heligt. De ekologiska och sociala värden som står på spel i Indonesien är däremot heliga.   Om de går till spillo blir det dessutom mycket svårare att nå det globala klimatmålet på grund av de enorma utsläpp som sker vid regnskogsskövling.
  Det som måste utredas mer är inte huruvida en omklassificering av PFAD gör att vi missar det svenska klimatmålet. Det vi måste klura ut är hur vi ska nå klimatmålet trots att de hållbara biodrivmedlen inte räcker till för att ersätta all fossil och diesel som används idag, och trots att elektrifieringen av vägtrafiken inte hinner slå igenom till år 2030. Vi måste på kort tid bygga ett samhälle där vi inte bara är fossiloberoende utan också biloberoende – framförallt i storstadsområdena.
  Per Östborn, drivmedelsansvarig, Gröna Bilister
  Johanna Grant, Ordförande, Gröna Bilister
  Martin Prieto Beaulieu, Presstalesperson, Gröna Bilister
  Tidigare inlägg i debatten:
  Gröna bilister: ”Fossilfrihet till varje pris?”
  Centerpartiet: ”Att kräva besked och få svar från regeringen är inte mer än rimligt” 
  Miljöpartiet: ”Varför gå palmoljeindustrin ärenden Rickard Nordin?” 
  Centerpartiet: Vi är och har varit den bästa garanten för svensk bioekonomi
  Undrar du över bakgrunden till debatten? Läs mer här.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.