Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter Positiva nyheter

  Grönt ljus för vindkraft motsvarande två kärnkraftsreaktorer

  Vindkraft Syd Vattenfall
  Vindkraft Syd utanför Hallands kust Karta: Vattenfall Foto: Vattenfall

  Vid en pressträff om vindkraft den 16 maj gav regeringen besked om att tillåta havsbaserad vindkraft utanför Hallands kust. Det handlar om två nya vindkraftsparker utanför Falkenberg och Varberg.

  Vindkraftsparken Kattegatt Syd planeras att byggas utanför Falkenberg och ägs av Vattenfall Vindkraft AB. Den omfattar upp till 80 vindkraftverk och beräknas bidra med elproduktion på ca fem terawattimmar, TWh.

  Galene vindkraftspark ägs av Galatea-Galene Vindpark AB som är ett delägt dotterbolag till OX2 AB. Parken som planeras byggas utanför Varberg omfattar upp till 21 vindkraftverk. Den beräknas bidra med elproduktion på ca 1,5 TWh.

  Länsstyrelsen i Halland har lämnat så kallat Natura 2000 – tillstånd. Särskild hänsyn kommer att tas avseende fladdermöss, fåglar och för yrkesfisket. Även säkerhet, återvinning och avveckling i framtiden finns med i länsstyrelsens beredning. SVT har tidigare rapporterat om att beslutet vid länsstyrelsen Halland varit ifrågasatt internt hos länsstyrelsen. De företag som nu får tillstånd att bygga ska också samråda med Försvarsmakten angående höjder, placering och antal vindkraftverk.

  Det var statsminister Ulf Kristersson (M), energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) samt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) som gemensamt höll pressträffen. Totalt innebär utbyggnaden ca 100 vindkraftverk. Statsminister Kristersson var noga med att lyfta kärnkraftens betydelse, även om pressträffen handlade om vindkraft. Kristersson påminde om att han är fast besluten att driva igenom ändring av Sveriges energimål från 100 procent förnybart till 100 procent fossilfri el. I fossilfri el inkluderar regeringen sol, vind, vatten och kärnkraft.

  Vid pressträffen gjorde statsministern klart att långsamma beslut är ett problem i sig i Sverige. Framöver ska svåra beslut fattas i högre tempo och helheten i större utsträckning beaktas, menade statsministern.

  Därefter tog energi- och näringsminister Ebba Busch vid och förklarade att det inte finns några snabba genvägar.  Hon betonade vindkraftens betydelse för att få fram el till lägre priser.

  7-10 år tar det innan vindkraftsparkerna kommer leverera maximal kapacitet i elnätet. Det är snabbt i energisammanhang.

  Det här ger lika mycket el som ett normalstort kärnkraftverk, säger statsminister Ulf Kristersson.

  De båda vindkraftsparkerna kan producera el för ungefär en miljon hushåll. Kattegatt Syd har ett intentionsavtal med Svenska Kraftnät om anslutning till stamnätet för el. Miljöministern berättade vidare att regeringen med dagens besked gett klartecken till två nya vindkraftsparker inom 7 månader och att dessa tillsammans beräknas bidra med 6,5 TWh.

  Regeringen framhöll det stora intresset från industrin och övrigt näringsliv när det gäller utbyggnad av havsbaserad och landbaserad vindkraft. Vidare betonades den stora betydelsen av att de nya vindkraftsparkerna byggs just i sydvästra delen av Sverige, där behovet av el är stort. Etableringen beräknas minska behovet av överföring av el från norra till södra delarna av landet.

  TT undrade vid pressträffens frågestund om kravet på samråd med Försvarsmakten innebär att försvaret kan stoppa vindkraftsparkerna. Statsministern svarade att regeringen redan gjort en samlad avvägning inklusive Försvarsmaktens intressen. Kravet på samråd med försvarsmakten rör enligt statsministern endast detaljer, inte tillståndet att bygga i sig.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!