Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Debatt Krönika Nyheter

  Gustav Ramestad: ”Miljöanpassa vattenkraften eller få dryga böter från EU”

  Tillstånden för den svenska vattenkraften har sällan några natur- eller miljökrav alls. Trots att EU kräver att Sverige ska miljöanpassa vattenkraften pausades omprövningarna. Regeringen har nu ett val: gör vattenkraften hållbar eller vänta på dryga böter från EU, skriver Gustav Ramestad i en krönika.

  Den som stått nedanför ett vattenkraftverks damm vet vilken otrolig skala en damm kan ha. Dammen är hög, bred och man känner respekt inför dess förmåga att hålla tillbaka vattenmassorna, som ovanströms breder ut sig i landskapet. Vilket otroligt ingrepp en damm är i naturen kan inte heller undgå en. Det är dock inte bara dammens vidsträckta yta som påverkar naturen, nedströms kan älvfåror torrläggas och deras biotoper ödeläggas, samtidigt som migrerande fiskar krossas i turbinernas våld.

  Idag är vi beroende av vattenkraften, inte minst på grund av klimatförändringarna som gör dem helt nödvändiga i övergången till ett modernt hållbart samhälle. Denna konflikt är ständigt återkommande i miljörätten; hela tiden måste samhällsnyttan vägas mot vad som krasst får anses vara miljöförstöring.

  Något som däremot får den svenska vattenkraften att sticka ut, är att den i alldeles för hög grad drivs utan moderna miljötillstånd. Vattendomar som reglerar flöden och vattenreserverna kan vara hundra år gamla. Många grundar sig på en lag från 1918 och tillstånden innehåller enligt regeringen sällan några natur- och miljökrav alls.

  I slutet av år 2000, en bit in på det nya seklet, antog EU ramdirektivet för vatten som ställde nya krav på medlemsstaterna. Direktivet kräver att EU:s medlemsstater hindrar att vattenförekomsters ekologiska status försämras och i vissa fall även förbättra den. Var våra hundra år gamla tillstånd förenliga med dessa krav? Nej, ändå vidtog inte riksdagen några åtgärder och 2007 kände sig Europeiska kommissionen tvungen att öppna ett överträdelseärende mot Sverige för våra brott mot ramdirektivet.

  Det är viktigt att påpeka att direktivet inte omöjliggör vattenkraft med påverkan på miljön, inte ens mindre vattenkraftverk. EU-domstolens dom i Schwarze Sulm-målet menar regeringen öppnar för att även mindre kraftverk kan vara av sådan samhällsnytta att undantag från direktivets strikta regler kan göras. Sveriges lösning blev därför att ompröva all vattenverksamhet enligt Miljöbalkens moderna regler. Då ges domstolen möjlighet att faktiskt väga ett specifikt kraftverks fördelar gentemot dess miljöpåverkan. Nya miljöanpassningar kan också läggas till tillstånden, såsom fisktrappor och högre minsta flöden. Men även kraftverkens produktivitet kan öka med nya effektivare turbiner.

  Förra året inleddes till slut arbetet när de första nyansökningarna skulle lämnas in, men det kommer enligt regeringens plan ta uppemot 20 år. Mark- och miljödomstolarnas prövning går inte fort, så det är ingen omvälvande förändring som är att vänta. Kommissionen lät sig dock blidkas och la ned överträdelseärendet mot Sverige. Äntligen skulle vi få ett hållbart vattenbruk.

  Gustav Ramestad är juriststudent från Lund. Han är medlem i Miljöjuristerna och revisor för föreningen Aurora.

  Hos de nya regeringspartierna måste däremot något ha skavt och i Tidöavtalet skrevs det in att prövningarna skulle pausas under ett års tid. Regeringen hänvisar till energikrisen och ett behov av att undersöka effekterna av omprövningarna ytterligare. Självklart ska de nya tillstånden utvärderas, inte minst för att fastställa att de faktiskt skyddar våra åar och sjöar, men vad fyller pausen för funktion? Tillstånden ändras inte över en natt och utan nya utfärdade tillstånd att undersöka blir resultatet lika teoretisk som de tio senaste årens utvärdering som gjorts av olika myndigheter.

  Om regeringen anser att påverkan på elproduktionen är för hög är frågan vad de ska göra. Prövningen sker i hög grad enligt EU-regler och så länge Sverige inte följer dem riskerar vi att kommissionen kommer tillbaka och att vi den här gången hamnar inför EU-domstolen, med dryga böter som följd. Att få Ramdirektivet för vatten att falla är ingen väg framåt, reglerna och ett modernt vattenbruk är här för att stanna. Bäst att regeringen inser det.


  Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Fler krönikor och ledare från SMB:s skribenter hittar du på SMB Opinion.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!