Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Västtrafik har släppt årets upplaga av resvaneundersökningen Hållplats. 4000 invånare i Västra Götalandsregionen har gett sin syn på dagens och framtidens resande med kollektivtrafik, bil, cykel, elsparkcykel och gång. 

  I undersökningen, som genomförs för sjätte gången, framkommer bland annat att många tycker att transportomställningen går för långsamt. Samtidigt är inte klimatskäl tillräckligt för att driva förändring – det är snarare pengar och tid som avgör. 

  Precis som i fjolårets undersökning verkar fler tro på förändring i samhället än förändring hos sig själva. Vad gäller cykling tror till exempel 53 procent att cyklingen kommer att öka på samhällsnivå, medan 30 procent tror att den egna cyklingen kommer att öka. 

  Stor diskrepans mellan framtidsprognoserna för det egna resandet och samhällets resande. Grafik: Västtrafik

  Samåkning har inte särskilt positiva utsikter. På frågan “vad skulle få dig att samåka mer?” är det vanligaste svaret “ingenting” (24 procent). Tre av tio tror däremot att användandet av delad mobilitet – bildelning, hyrcykelsystem och så vidare – kommer att öka. Samtidigt är det färre än en av tio som tror att de själva kommer att använda delade tjänster mer i framtiden.

  Bilen fortsatt central – stor potential för ökad cykling

  Bilberoendet är fortfarande starkt i regionen. 88 procent av invånare på landsbygden upplever att de är beroende av egen bil. Samtidigt uttrycker 28 procent av alla svarande att de vill ha tillgång till bil utan att behöva äga den. Det tycks alltså finnas potential för delningstjänster, även om många har svårt att se sig själv ta steget. 

  Resefrekvens med bil. Grafik: Västtrafik

  Även i Göteborgs innerstad är bilen central: 17 procent uppger att de färdas i egen bil dagligen, 27 procent 2-4 dagar i veckan. En annan intressant tendens vad gäller bilresandet är att andelen unga (16-19 år) som tror att de kommer resa mer med egen bil har ökat de senaste två åren.

  Det finns stor potential för ökad cykling, inte minst i centrala Göteborg. Här är det bara sju procent som cyklar dagligen – 27 procent cyklar minst två dagar i veckan. Det är färre än i Skövde, som är den kommun med störst andel cyklister (34 procent cyklar två dagar eller fler per vecka). Göteborgs stad har som mål att tolv procent av resorna görs med cykel år 2025, och att 35 procent av resorna görs till fots eller med cykel. 

  Resefrekvens med cykel. Grafik: Västtrafik

  Förändringar på systemnivå efterfrågas

  Att åka mer kollektivt och köra mindre bil anses vara det viktigaste individen kan göra för att minska utsläppen. Men miljöskäl räcker inte till för att förändra beteendet – det är snarare tillgänglighet och pris som avgör. Endast fyra procent uppger att miljöskäl är viktigast för att man ska minska sitt bilåkande. 29 procent svarar mer tillgänglig kollektivtrafik och 17 procent säger att billigare kollektivtrafik är viktigast.

  Endast elva procent uppger att de aldrig reser med kollektivtrafiken. De flesta är nöjda med hur de reser i dag, men många vill cykla (60 procent) eller gå (53 procent) mer än de gör i dag. Sju av tio svarande tycker att samhället ska investera mer i kollektivtrafiken.

  Cirka hälften anser att det behövs nya lagar och regler som styr mot hållbart resande. Det verkar med andra ord som att invånarna lägger stora förhoppningar på system- och samhällsförändringar. Viljan finns, men man saknar incitament som får förändringen att ta fart.

  Läs hela rapporten här.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!