Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Här är SMB:s ABC till IPCC

  Vi har alla de viktigaste förkortningarna.

  Att SMHI:s klimatexpert varit LA för kapitlet om utvärdering av klimatmodeller i WGI som ingår i IPCC:s AR5, det kanske en och annan av SMB:s läsare känner till.

  Men för alla andra, inte minst vi själva, som behöver friska upp minnet nu när FN:s klimatpanel kommer till Stockholm om bara några veckor, har vi sammanställt en liten lista med förkortningar och akronymer som kanske kan vara till hjälp.

  IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) är alltså FN:s klimatpanel, en mellanstatlig organisation bestående av 195 länder och ett antal FN-organisationer. De forskare och experter som jobbar med framtagandet av klimatpanelens rapporter är själva inte medlemmar. Dock har forskarna som skrivit rapporternas delar valts ut efter att ha nominerats av sina respektive länder.

  Syftet med panelens arbete är kort och gott att låta bedöma kunskapsläget om klimatets förändring och tillgängliggöra detta som underlag för länderna att använda i sitt klimatarbete. Ingen egen forskning görs alltså, utan det handlar om en bedömning av den senaste vetenskapliga litteraturen för att på så sätt komma fram till vad forskningen är överens om och var åsikterna går isär.

  IPCC som bildades 1988 har ungefär vart femte år kommit med en större sammanställning i form av en vetenskaplig utvärderingsrapport på flera tusen sidor. Tidigare har det skett 1990, 1995, 2001 samt 2007. Nu är det således dags för AR5 (The Fifth Assessment Report).

  Denna femte utvärderingsrapport är precis som tidigare uppdelad i olika sektioner, WGI, WGII och WGIII (Working Group). Arbetsgrupp I, som ansvarar för den första delrapporten, fokuserar på den vetenskapliga grunden för klimatförändringen. Arbetsgrupp II ser på effekter, sårbarhet och anpassningfrågor. Och arbetsgrupp III går igenom olika åtgärder som kan minska utsläppen av växthusgaser.

  Det är arbetsgrupp I som nu, efter flera års arbete, träffas i Stockholm för ett slutmöte 23-26 september. För grupp II är mötet förlagt till Japan i mars 2014 och för grupp III är det i Tyskland månaden efter. I Köpenhamn i oktober nästa år är det sedan dags för SYR (the Synthesis Report), en syntesrapport där huvudbudskapen från alla tre delrapporterna ska vägas samman.

  Var och en av dessa rapporter kommer att innehålla en teknisk sammanfattning för experter på cirka 100 sidor, men också en SPM (Summary for Policymakers). Det är denna kortare sammanfattning på cirka 20 sidor som arbetsgrupp I nu ska gå igenom mening för mening under mötet i Stockholm i vad som kan beskrivas som en dialog mellan de inblandade forskarna och klimatpanelens medlemmar. Tanken är, förutom att enas om en gemensam bild av läget, att allt också ska bli så tydligt och begripligt som möjligt för regeringarna som ska använda sig av rapporten.

  Sammantaget har det förstås varit ett stort antal forskare och experter som deltagit i processen. Bara i arbetsgrupp I rör det sig om 209 huvudförfattare, 50 granskningsredaktörer och över 600 bidragande författare som suttit på specifika detaljkunskaper i vissa frågor. Samt en ännu större mängd externa granskare som haft möjlighet att komma med synpunkter.

  Från Sverige har bland annat Markku Rummukainen, klimatexpert vid SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, medverkat. Han har varit LD (Lead Author), det vill säga en av huvudförfattarna i det kapitel som handlar om utvärdering av olika klimatmodeller.

  Åtta andra svenska forskare har deltagit i arbetet med utvärderingsrapportens olika delar. Men mer om detta framöver här på SMB.

   

  ***

  Informationen ovan har vi lånat från: Naturvårdsverket, IPCC, WGI, ett blogginlägg skrivet av Rummukainen samt en pressträff i Stockholm under måndagen som arrangerades av Naturvårdsverket.

   

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.