Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Att miljöengagerade politiker i Sverige utsätts för starka hot och skräms till tystnad är ingen slump. Det finns starka kopplingar till högerextremism och anti-demokratiska strömningar. Vi har all anledning att värna öppenheten och demokratins principer innan det är för sent.

  Hot mot miljöaktiva världen över

  Naturskyddsföreningen har tidigare berättat om hur miljöaktiva runt om i världen utsätts för allt allvarligare hot. När Naturskyddsföreningen undersökte situationen hos 25 miljöorganisationer i 10 länder år 2019 uppgav 88 procent att läget för civilsamhälle och frivilligorganisationer blivit sämre och 80 procent upplevde det svårt att alls bedriva sin verksamhet. I många fall var miljöengagemang förenat med livsfara.

  Miljöengagerade politiker extra utsatta i Sverige

  Även i Sverige upplever många miljöengagerade ett hårt tonläge och hot. Enligt Brottsförebyggande Rådets rapport om hot mot förtroendevalda, som undersöker situationen för folkvalda lokalt, regionalt och nationellt, har 26 procent av politikerna påverkats i sitt förtroendeuppdrag på grund av utsatthet eller oro för att utsättas. Kvinnor påverkas i högre grad än män, 31 procent jämfört med 23 procent. Den vanligaste konsekvensen av hot är att de förtroendevalda undviker att engagera sig eller uttala sig i en specifik fråga. De som utsätts för mest hot tillhör Miljöpartiet medan företrädare för Kristdemokraterna och Socialdemokraterna hade minst hot.

  Starkt stöd för konspirationsteorier

  När stiftelsen Expo år 2022 släppte en stor attitydundersökning gjord i Sverige visade den att nästan var tredje svensk håller med om konspirationsteoretiska påståenden. Bland dessa påståenden framträder uppfattningen om att klimatförändringarna inte orsakas av människan tydligt. Drygt en av fem svenskar avfärdar den vetenskapliga forskningens uppfattning om att människan orsakar klimatkrisen. Expo beskriver vidare hur populismen blivit ett brett politiskt fenomen och att myter om det rena folket och den korrupta eliten frodas i kombination med uppfattningen att det bara är populisterna som kan företräda det riktiga folket. Populism är en central del i ytterhögerns idébygge och retorik.

  Avsaknad av positiva framtidsbilder

  Expo lyfter fram att auktoritära, extremistiska och högerradikala grupper bygger sin politiska berättelse på föreställda hot. I oroliga tider med rädsla och brist på tillit kan de här gruppernas politiska krav och syndabocksretorik lätt få fäste. Expos kartläggning kategoriserar utifrån öppenhet mot omvärlden, syn på andra människor och attityd till ett inkluderande samhälle. Rapporten visar att många människor i Sverige tilltalas av ytterhögerns narrativ.

  Expertgruppen Normskifte till cirkulär ekonomi påpekade i sin rapport 2022 att för att åstadkomma normskifte är det inte första hand mer evidens som behövs för att motivera till handling, utan det är de känslomässiga relationer människan har till varandra, naturen och mänskligheten som helhet som behöver förstärkas. Expertgruppen lämnade ett antal förslag för att åstadkomma sådan förstärkning.

  En rimlig slutsats är att bristen på positiva framtidsbilder av hur hållbara livsstilar kan utvecklas, liksom avsaknaden av visioner om hur ett hållbart och inkluderande samhälle kan ta form, underlättar för de högerextrema krafter som vill locka de av Expo definerade ambivalenta grupper som inte landat riktigt i var de står värderingsmässigt.

  Samband mellan auktoritära tendenser och klimatförnekelse

  Sex tydliga attitydgrupper i Sverige framträder i Expos undersökning, där missnöjda exkluderade utgör 16.6 procent av befolkningen och övertygande exkluderade 29.3 procent. Dessa grupper har tendenser till islamofobi, vill sluta Sverige mer mot omvärlden, har tydliga auktoritära tendenser och en misstro gentemot samhället. Tillsammans utgör de här grupperna nästan hälften av Sveriges befolkning.

  I Expos undersökning syns tydligt att de två grupper som tror på ett inkluderande samhälle och i huvudsak är positiva till invandring samt har hög tillit till samhälle och medmänniskor också oroas mest av klimatförändringarna. 43 procent av gruppen övertygade inkluderande i undersökningen svarade i första eller andra hand att klimatförändringar oroar mest inför Sveriges framtid. De som står långt från högerextremism vill alltså även ta tag i klimatfrågan.

  Sambandet mellan högerextrema värderingar och ointresse eller aktivt motstånd mot klimatfrågan är slående. Kombinerat med resultatet 29 procent av gruppen missnöjda exkluderade instämmer i påståendet ”För att stoppa de radikala och omoraliska strömningar som råder i dagens samhälle behövs en kraftfull ledare”, blir det riktigt otäckt.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!