Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Intervju

  Castellums VD: ”hållbarhet och ekonomisk lönsamhet är inte motsatser”

  Foto: Joacim Sjöberg, VD Castellum, Fotograf: Rickard Kilström

  Näringslivet är ofta i blickfånget för miljödebatten, och inte sällan beskrivet som ett hot. Samtidigt uttrycker många företagsrepresentanter att företag faktiskt även kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Joacim Sjöberg, VD på fastighetsbolaget Castellum, är en av dem. SMB har intervjuat honom för att höra mer om Castellums hållbarhetsarbete, vilka utmaningar han ser framöver och vad han tror skulle kunna bidra till ett grönare näringsliv.

  Castellum är ett företag som profilerar sig som hållbart, vilket är det inledande temat för intervjun – hur lyckas man med den profilen? Joacim förklarar att hållbarhet inte är en enmansshow, det är något man arbetar med på alla nivåer. Han säger att de bland annat har en skicklig hållbarhetschef och integrerar hållbarhet i företagets strategi och kultur. Han beskriver även ett stort engagemang bland medarbetare, ledning och styrelse.

  – Jag tror att det börjar med den engagerade styrelsen och ledningen som under många år har fattat beslut som pekar åt samma håll. Sedan 2007 har Castellum lyckats minska sina utsläpp med 70 procent och energianvändningen med 30 procent. Idag ligger vår energianvändning 50 procent under branschsnittet i Sverige per kvadratmeter.

  Joacim pratar om att det handlar om att skapa värde, och även olika slags värden.

  – För Castellum handlar hållbarhet om mer än att bara följa trender – det är en djupt rotad del av företagskulturen. Vi tror att hållbarhet skapar värde över tid. Kortfattat kan det leda till lägre finansieringskostnader, bättre aktiekursutveckling och att vi får en miljöpremie på våra fastigheter. Det gör oss även mer attraktiva för unga, engagerade medarbetare.

  Långsiktigt och konsekvent arbete

  Joacim berättar att ett av de mest avgörande stegen Castellum tagit är att införa Science Based Targets. Det är vetenskapligt baserade mål för att minska växthusgasutsläpp i linje med Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till under två grader Celsius. Han säger att det visar på företagets engagemang för vetenskapligt baserade klimatmål.

  Han beskriver även hur solenergi är del av Castellums klimatsatsningar.

  – Vi har satsat mycket på solenergi. Redan 2023 nådde vi vårt mål om att ha 100 solcellsanläggningar, vilket vi hade planerat till 2025. Nu har vi 110 solcellsanläggningar som producerar ungefär 18 procent av all elen vi använder.

  Han säger att det är den här typen av långsiktigt och konsekvent arbete som gjort att Castellum flera gånger blivit rankade i Dow Jones Sustainability Index. Där listas enbart de inom varje bransch som är bäst på hållbarhet. Castellum är det enda nordiska fastighetsbolaget som hittills kvalificerats för indexet.

  Drivkrafter och motivationer

  Joacim berättar att han själv är personligt engagerad i hållbarhetsfrågorna.

  – Hållbarhet är väldigt viktigt för mig personligen. Jag ser effekterna av klimatförändringarna och det driver mig att göra det jag kan för att lämna över en bättre värld till nästa generation.

  Han beskriver hur han själv ser tecken på klimatförändringarna och att det oroar honom.

  – Jag spenderar mycket tid i fjällen och har sett hur glaciärer och snöfält krymper år för år. Dessa förändringar är inte bara statistik för mig, de är verkliga och påtagliga. I södra Sverige där jag har mina rötter försvinner stränder och hus riskerar att falla i havet vid kraftiga stormar. Dessa händelser är direkta konsekvenser av klimatförändringarna och de påverkar mig väldigt mycket.

  Samtidigt vill Joacim tydliggöra att han själv inte är vad han kallar “någon Moder Teresa”. Han säger att han inte alltid lever som han lär och skulle kunna göra mer.

  – Jag kanske inte lever ett helt koldioxidneutralt liv, men jag försöker göra så mycket jag kan både personligen och i mitt ledarskap för Castellum. Att skicka en signal internt om att hållbarhet är viktigt och att vi kan göra mycket med den teknik som redan finns idag är en del av min dagliga arbetsuppgift.

  Lönsamhet i centrum

  Men det är inte bara personliga övertygelser som driver Castellums hållbarhetsarbete framåt. Joacim betonar flera gånger att företagets hållbarhetsarbete är starkt förankrat i affärsmässiga motiv.

  – Det är avgörande att vårt hållbarhetsarbete är lönsamt. Vi ser att hållbara investeringar ofta leder till lägre driftskostnader och högre långsiktig värdetillväxt. Men vi måste också vara realistiska – kunder är inte alltid beredda att betala extra för hållbara lösningar.

  Han nämner särskilt att alltför låga hållbarhetskrav ställs i offentliga upphandlingar.

  – Tyvärr är det många kunder, särskilt inom offentlig sektor, som inte är beredda att betala extra för hållbara lösningar. Det finns ett stort gap mellan vad vi kan erbjuda i form av miljöprestanda och vad kunderna är villiga att betala för.

  – En viktig politisk fråga är därför att tillåta och uppmuntra hållbarhetskrav i offentliga upphandlingar inom hela EU. Det skulle sätta turbo på omställningen. Det är avgörande att vi får stöd från politiker för att kunna fortsätta vårt hållbarhetsarbete. Hårdare hållbarhetskrav i offentliga upphandlingar skulle göra stor skillnad.

  Joacim vill inte göra några politiska ställningstaganden, men beskriver ändå hur politiker och samhället skulle kunna bidra mer för att göra näringslivet grönare.

  Utmaningar och behov av förändringar

  Trots Castellums framgångar säger Joacim att det finns stora utmaningar kvar. En stor utmaning handlar om att göra redan existerande fastigheter mer hållbara, en annan är att bygga fastigheter som ska hålla 100 år framåt.

  – Tiden är en stor utmaning eftersom många byggnader är avsedda att stå i över 100 år. Det tar tid att uppgradera ett stort fastighetsbestånd. Många av Castellums fastigheter är byggda för att hålla länge, att anpassa dem till moderna hållbarhetsstandarder är en komplex och tidskrävande process. Vi kan inte bara byta ut gamla fönster eller ventilationssystem över en natt. Dessa åtgärder kräver noggrann planering och betydande investeringar. Dessutom är det resurskrävande att byta ut exempelvis gamla fönster även om nya bidrar till lägre energiåtgång i fastigheten.

  En annan utmaning som Joacim beskriver handlar om själva byggnadsmaterialen.

  – Materialindustrins omställning är helt avgörande. Fossilfritt stål och betong kommer att ha stor betydelse. För att verkligen kunna bygga hållbart behöver fastighetsbranschen tillgång till material som inte bidrar till stora koldioxidutsläpp vid tillverkning. Vi gör också mycket med digitalisering, smarta system och energilagring för att effektivisera våra byggnader, men materialfrågan är den stora utmaningen.

  Polariseringens faror

  Joacim uttrycker särskild oro över den ökade polariseringen inom hållbarhetsdebatten.

  – Jag är väldigt bekymrad över den polarisering som finns inom hållbarhetsdebatten. Det finns en tendens att sätta näringslivet i motsatsförhållande till hållbarhet, som om de två inte kan gå hand i hand. Många företag vill verkligen göra gott och har höga ambitioner inom hållbarhet. Det är olyckligt att vi ibland målas upp som de onda.

  Han påpekar även att denna polarisering kan skapa onödiga hinder för företag som faktiskt strävar efter att vara en del av lösningen på miljöproblemen. Joacim betonar dock att hållbarhetsarbetet kräver ett samarbete mellan alla samhällsaktörer.

  – Det är viktigt att vi alla arbetar tillsammans för att nå hållbarhetsmålen. Polariseringen skadar mer än den hjälper. När hållbarhetsfrågor blir föremål för politisk strid, förlorar vi värdefull tid och resurser som istället kunde användas för att göra verkliga framsteg.

  För honom är det också en fråga om förutsägbarhet och stabilitet.

  – Vi behöver förutsägbarhet och en enhetlig spelplan för att kunna göra de investeringar som krävs för att bli mer hållbara. Om regler och riktlinjer ständigt förändras på grund av politisk oenighet, blir det mycket svårare för företag att planera och genomföra långsiktiga hållbarhetsstrategier.

  – Bra förslag från alla politiska håll bör beaktas, oavsett var de kommer ifrån. Vi behöver lyssna på varandra och samarbeta för att hitta de bästa lösningarna.

  Han betonar att företag kan vara kraftfulla allierade i kampen mot klimatförändringar om de ges rätt förutsättningar.

  – Vi har resurserna, innovationen och viljan att göra skillnad. Men för att verkligen kunna bidra behöver vi stöd och inte motstånd. Polariseringen måste minska och ersättas av en vilja att förstå och samarbeta.

  Joacim tror att en av nycklarna till att minska polariseringen är att erkänna att hållbarhet och ekonomisk lönsamhet inte är motsatser, utan kan förstärka varandra.

  Framtidsvisionen: Bli ett ledande bolag i Europa

  När Joacim blickar framåt ser han en framtid där Castellum fortsätter att leda vägen inom hållbarhetsarbete, inte bara i Sverige utan i hela Europa.

  – Min vision är att vi fortsätter vara ett ledande fastighetsbolag i Europa, att vi har fler klimatneutrala byggnader och att vi utnyttjar modern teknik för att bättre styra energiförbrukningen.

  Men Joacims vision sträcker sig bortom tekniska innovationer. Han ser en framtid där hållbarhet är en integrerad del av hela samhällsstrukturen.

  – Vi måste tänka långsiktigt och holistiskt. Hur vi bygger och förvaltar våra fastigheter påverkar inte bara oss som företag utan hela samhället. Vi vill vara en god samhällsmedborgare och bidra till en hållbar utveckling på alla plan.

  För att uppnå detta tror Joacim på vikten av samarbete och delad kunskap.

  – Vi måste fortsätta att dela våra insikter och lära av andra. Samarbete med andra företag, forskare och myndigheter är avgörande för att driva fram de innovationer och förändringar som behövs.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.