Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Isabella Lövin: De ignorerar vad vi faktiskt gör

  Supermiljöbloggen skrev tidigare idag en artikel där vi sammanställt kommentarer på regeringens klimatsatsning. Därefter ville vice statsministern och ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Isabella Lövin bemöta kritiken mot satsningen.

  Av satsningen på 12,9 miljarder satsas det 3,3 miljarder under 2017 och 2018. Resten av satsningen ligger efter nästa val, enligt regeringens sammanställning. Detta har mött kritik. Exempelvis skrev Expressens krönikör KG Bergström om satsningen att ”Men vid en närmare granskning krymper satsningen ungefär som polarisarna.”

  Isabella Lövin säger till Supermiljöbloggen om satsningen att:

  Vi gick ut med propositionen för 2017. Vi har redan idag den största miljöbudgeten i svensk historia. I propositionen för 2017 presenterar vi tabeller för åren framåt. Så ser det alltid ut när regeringen presenterar för nästa år. Om man tittar hur mycket ökningen skett på utgiftsområden 20 “Natur och miljövård” så ser man tydligt att det sker en 73 procentig ökning jämfört med vad som var genomsnittet under alliansregeringen. Miljöbudgeten har de senaste åren legat runt 4 miljarder och är nu runt 7,6 miljarder. Det som påstås om att detta är luft och krymper som polaris ger sken av att det vi presenterar i framtiden inte kommer att hända. Men de ignorerar vad vi faktiskt gör.

  Summan av kardemumman. Det går inte att argumentera för att satsningarna är i framtiden därför att satsningarna finns här och nu, de fanns 2014, 2015, 2016 och 2017. Vi gör stora ansträngningar nationellt och internationellt för att klara klimatutmaningarna. 

  Kritiken mot järnvägssatsningen är anmärkningsvärd eftersom vi presenterade investeringar för framtiden, inte det vi redan gör. Hittills har vi investerat ungefär 2 miljarder i järnvägsunderhåll. 2017 investerar vi 1,3 miljarder utöver det som presenterades i veckan.  Totalt satsar vi 5,8 miljarder kronor på klimatet 2017, som till exempel klimatklivet, stadsmiljöavtal, solcellstöd, supermiljöpremien med mera. 

  När vi tillträdde ärvde vi ett klimatunderskott på 4 miljarder ton koldioxidekvivalenter som Sverige ska minska nationellt till 2020. Det hade alliansregeringen tänkt fixa genom att köpa utsläppsminskningar i utsläppsländer. Vår ambition är att sluta utsläppsgapet nationellt. Enligt Naturvårdsverket kommer de insatser som vi aviserat hittills minska utsläppsgapet med 50 procent och då är kommande satsningar ej medräknade. Det är en bit kvar, men vi jobbar på att stänga gapet. 

  Supermiljöbloggen passade på att ställa några fler frågor till Isabella Lövin om satsningen

  Tycker du budgeten står i proportion till vad klimatet kräver?

  Vi ska göra mer, men jag tycker att det vi har åstadkommit hittills är något att vara väldigt stolt över. Det är inga trollkonster med siffror, det är bara att titta på siffrorna så blir det väldigt tydligt vad den här regeringen gör. Att vi aviserar satsningar för framtiden betyder också att vi ger planeringsförutsättningar för dem det berör. När det gäller järnvägsunderhåll är det självklart att man måste ha långa planeringsförutsättningar.

  Borde man inte marknadsföra satsningarna efter valet som vallöften istället för satsningar?

  Det är ju upp till en eventuell annan regering att förklara för intressenter att de inte kommer att fullfölja det som intressenterna förväntar sig och som de planerar utifrån idag. Vi har trots allt ett gemensamt klimatlöfte. Vi har en mycket hög ambitionsnivå och vi tar klimatfrågan på största allvar och dessutom lägger vi fram en klimatlag nästa år. Vi har ett gemensamt åtagande att leva upp till Paris, det berör hela samhället. Det skulle vara oansvarigt att inte budgetera för detta och ge aktörer möjlighet att planera för detta.

  Totalt har regeringen 24 miljarder att satsa för 2017.

  Borde inte mer än 2 av 24 miljarder satsas på klimatet?

  Man kan naturligtvis satsa mer. Alliansregeringen lämnade efter sig ett oerhört stort underskott, både vad det gäller i välfärden och i miljö- och klimatåtgärder och vi har en situation där vi tagit emot många flyktingar. Vi satsar stort på ett bra mottagande genom stora investeringar i skola och omsorg. Jag kan konstatera att även om vi önskat mer så har vi den största miljö-och klimatbudgeten i Sveriges historia och vi ska fortsätta bygga ett hållbart Sverige.  

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!