Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Jaktfrågorna politikerna driver i riksdagen

  Jakt är en ständigt aktuell debatt och åsikterna går isär, men vad driver politikerna för jaktpolitik när filmkamerorna inte rullar?  Djurens Rätt har gjort en gedigen sammanställning av riksdagspartiernas motioner om jakt.
  Under den allmänna motionstiden har alla partier möjlighet att motionera om olika förslag som de vill driva i riksdagen. Under 2014 kom totalt nästan 3000 motioner in och många av dem rör miljöområdet, 23 av motionerna rör jakt.
  Moderaterna  ”Jakten utgör även en central del i den nödvändiga viltvården och utgör också en stor fritidssysselsättning och har ett högt friskvårdsvärde.” 
  Moderaternas riksdagsledamöter är flitigast på att motionera om jakt, sammantaget har de lämnat in 14 motioner i ämnet. Några hållpunkter i motionerna
  • Av de 14 inkomna jaktmotionerna handlar fyra av dem om ökad jakt på varg. I en motion skriver motionärerna:

  Vargstammens koncentration ska minskas där den är som tätast… Ett ökande antal rovdjur innebär ett ökat tryck mot tamboskap och jaktområden. Även om det är positivt att rovdjursstammarna uppnått en nivå där de inte längre riskerar att försvinna från Sverige så måste hänsyn tas till de människor som lever nära rovdjuren.

  I en annan motion vill motionärerna införa fri jakt på varg i delar av landet. Ett intressant tillägg till det här antagandet är Sveriges Radios reportage om synen på vargen i Tyskland.
  • Genom att öka efterfrågan av viltkött kan vi stimulera till mer jakt. Vi vill verka för att öka efterfrågan och kunskapen kring viltkött eftersom det är ett klimatsmart och bra kött.
  Tillåt jakt och försäljning av sälprodukter, något som förbjudits i EU sedan 2008 på grund av att den är utrotningshotad.
  • Naturvårdsverket bör inte längre ansvara för jaktfrågorna, inför en ny viltmyndighet istället.
  Tillåt jakt på skarv, en fågel som är skyddad av EUs fågeldirektiv, men som motionärerna anser håller på att ta över den svenska kusten.
  • Motionären Jan Ericson ställer sig frågande till grytjakt:

  Grytjakt innebär att hundar skickas ned i exempelvis grävlingsgryt eller rävgryt för att driva upp djuret till marknivå, där det sedan kan skjutas. Detta kan innebära ett lidande för det jagade djuret och stora risker för hunden. Det bör frågas huruvida jaktmetoden är oetisk eftersom man angriper ett djur i dess eget bo.

  Folkpartiet ”Grytjakt är en grym företeelse”
  Folkpartiets Birgitta Ohlson är skarpare i sin skrivning och vill helt förbjuda grytjakt. Ohlson hänvisar till Djurskyddslagsutredningen från 2012 och menar att grytjakt inte är förenligt med svensk djurskyddslag.
  Centerpartiet ”Ambitionen att bevara rovdjuren har lyckats.”
  Före detta landsbygdsminister Eskil Erlandsson har lämnat in en gedigen motion om ”En hållbar jaktpolitik”. I motionen fastställer Erlandsson att vi har ” livskraftiga viltstammar”, antalet rovdjur är till och med för många.
  Erlandsson fastslår att viltkött är klimatsmart, därför borde vi öka jakten på vilt. I likhet med Moderaterna vill Centerpartiet se att fler konsumerar viltkött. De vill också införa licensjakt på varg ”för att begränsa vargens tillväxt…”.
  Utöver mer jakt bör länsstyrelserna få större befogenheter att tillåta skyddsjakt och en ny viltmyndighet bör upprättas.
  Kristdemokraterna ”Jägarna är de bästa viltvårdarna. Det är hög tid att också riksdag och regering ger detta erkännande.” 
  Kristdemokraterna tycker att jägarna är de bästa viltvårdarna och de bästa för att bevara en god biologisk mångfald, EUs artbevarande direktiv ska inte påverka jägarnas möjlighet till jakt. Inför en ny viltmyndighet.
  Föga förvånande tycker Kristdemokraterna att det är dags att

  Staten behöver sätta ner foten och kräva en harmonisering av skyddsjakten över landet och genomdriva en fortsatt licensjakt på varg för att hålla nere stammens skadeverkningar.

  Socialdemokraterna ”Nya och gamla jägare rasar ”
  Socialdemokraternas viktigaste bidrag till jaktpolitiken handlar om de ”orimligt långa handläggningstiderna” av jaktlicenserna.

  Nyutbildade jägare med jägarexamen kan bli tvungna att vänta ett helt jaktår innan man kan jaga. Nya och gamla jägare rasar mot långa handläggningstider för vapenlicenser, flera av dem har JO-anmält polisen för ärenden som inte har avgjorts flera månader efter att ansökan lämnades in.

  Sverigedemokraterna ”jakt som ger värden i form av viltkött, naturkontakt och frisksport”
  Sverigedemokraterna har lämnat in en omfattande motion om jakt och några axplock finns nedan:
  • EUs artbevarande- och habitat direktiv ska inte gälla i Sverige.
  • Miljöorganisationer bör inte få ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket eftersom de ”aktivt motverka myndighetsbeslut”. Sverigedemokraterna ger som exempel att Naturskyddsföreningen (som får bidrag från Naturvårdsverket) är mot vargjakt och driver frågan i EU. Faktum är att miljöorganisationer inte ens bör ha talesrätt i viltfrågor.
  • Se över vapenlicenstiderna och tillåt jägare att ha hur många vapen som helst, utan att behöva motivera varför.
  Varken Vänsterpartiet eller Miljöpartiet har lämnat in motioner om specifikt jakt.

  Hej SMB-läsare!
  Vill du hjälpa oss nå 10 000 följare på instagram?

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   Hej SMB-läsare!
   Vill du hjälpa oss nå 10 000 följare på instagram?

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra