Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Supermiljöbloggen följde med vänsterpartiledaren när han blev guidad av lokala aktivister i Ojnareskogen på norra Gotland, och passade samtidigt på att fråga honom om partiets syn på allt från den svenska gruvpolitiken och Vattenfalls tyska brunkol, till nya skatter på kött och kemikalier.

  Ojnareskogen är ett omdiskuterat område. Gruvbolaget Nordkalk vill bryta kalk där, men Naturvårdsverket vill att området skyddas och omvandlas till nationalpark. Regeringen har fram till 31 augusti på sig att komma med besked ifall de tänker skydda Ojnareskogen eller inte. Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt tog upp frågan i sitt tal i Almedalen och sa:

  Regeringen kan skydda skogen genom ett enkelt beslut. Så kom loss nu Åsa Romson.

  Dagen efter talet besökte Jonas Sjöstedt Ojnareskogen tillsammans med bland annat Supermiljöbloggen. På frågan om vad som är det starkaste intrycket från hans första besök i området svarade han:

  Det som jag nog inte riktigt begripit är vattenfrågan. Den är ju ett lika tungt argument som att skydda det här unika naturområdet. Det verkar helt ogenomtänkt att hota den viktigaste färskvattenresursen man har på Gotland.

  De unika naturvärdena och artrikedomen är tillsammans med dricksvattenfrågan de två viktigaste skälen att bevara Ojnareskogen enligt Sjöstedt som även säger att det vore ”bedrövligt i sak” om inte regeringen skulle skydda området.

  På frågan om Sjöstedt skulle kunna vara beredd att driva frågan om Ojnareskogen i budgetförhandlingarna med regeringen svarar han att Vänsterpartiet kommer att driva frågan tills dess att den är avgjord:

  Det finns ingen formell koppling till budgeten. Det är regeringen som bestämmer i den här typen av frågor, men jag tror att dom känner väldigt tydligt från oss vad vi vill.

  Han säger även att han tycker att Stefan Löfven skulle komma hit och se Ojnareskogen. Sjöstedt är samtidigt optimistisk och säger att han tror att regeringen kommer att skydda området:

  Jag tror att man kommer att göra en nationalpark av det här. Det politiska priset i form av förlorad trovärdighet är helt enkelt för stort för den här regeringen. Det skulle eka så tomt att prata om miljöfrågor i samband med naturskydd och gruvnäringen i framtiden om man gör det här valet.

  Ojnareskogen är inte den enda omdiskuterade gruvbrytningsfrågan under de senaste åren och Sjöstedt är kritisk till den svenska gruvpolitiken:

  Det finns en stor obalans där den svenska minerallagen och Bergstatens (den delen av myndigheten Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, som ansvarar för beslut om gruvbrytning, red. anm.) agerande sker väldigt mycket på företagens villkor och Bergstaten säger nästan aldrig nej utan man fungerar mer som en del av näringen ibland faktiskt. Vi vill att man ska höja mineralavgiften från 0,2 procent till 10 procent och att det ska gå till de bygder som har gruvor.

  Jonas Sjöstedt säger även att det behövs strängare regler.

  Det är uppenbart att miljölagstiftningen måste skärpas. Dels menar vi att inom skyddade naturområden så ska det inte få förekomma varken prospektering eller brytning, och det är faktiskt tillåtet i dag. Sen menar vi att man måste ställa hårdare krav på miljökonsekvensbeskrivningar både för prospektering och brytning och sen att man måste väga av intresset mot samerna på ett annat sätt. I renskötselns kärnområden ska renskötseln ha företräde framför gruvnäringen. Det ska vara det normala. Vi tror att det skulle leda till att man får en annan typ av aktörer som är mer långsiktiga. Det finns inslag av lycksökare, inte minst i prospekteringsföretag i Sverige i dag. Gruvdrift har sådana enorma möjliga miljökonsekvenser att vi måste ha seriösa och långsiktiga företag. Det har mycket stora miljörisker om man gör på fel sätt.

  Supermiljöbloggen passade även på att fråga vänsterpartiledaren om några andra viktiga miljöfrågor.

  Hur ser du på att Vattenfall vill presentera en köpare i slutet av året, det vill säga lagom till klimatmötet i Paris?

  Vi tycker att man ska göra en avvecklingsplan för koldriften och inte sälja ut den. Varje försäljning bygger ju på att en köpare tänker bryta dom tillgångar man har och kolet måste ju i allt väsentligt stanna i marken. Det är det största klimatbeslut den här regeringen kommer att ta. Dom kolfält som det handlar om innehåller ungefär 24 gånger det som Sverige orsakar på ett år i utsläpp.  Jag tror också att en försäljning har blivit mindre sannolikt den sista tiden. Den tyska regeringen säger ju nu väldigt tydligt att de har som mål att börja stänga ned kolkraften. Allt talar ju för att Sverige istället ska uppmana Vattenfall att samarbeta med Tyskland om att utveckla alternativ och stänga kolkraften. Det gör ju att prislappen antagligen bara har fallit den senaste tiden. Så det är en väldigt dålig affär att sälja dom här kolgruvorna. Om näringsministern inte tänker på klimatet kan han väl åtminstone tänka på affärerna.

  Planerar ni att driva några miljöfrågor i samband med budgetförhandlingarna med regeringen och i så fall vilka?

  Vi har en del konkreta förslag. Men jag kan tyvärr inte berätta om det. Det är inte offentligt än.

  Men det är inte otänkbart att det kommer att finnas miljöförslag i det som ni driver gentemot regeringen för att stödja deras budget?

  Nej, det kommer att finnas miljöförslag också.

  Nu har vi pratat en del om Ojnareskogen och Vattenfall.  Finns det andra frågor där du är besviken eller nöjd med regeringen? 

  Regeringen är bättre än förra regeringen. Det måste man tydligt säga tycker jag. Även om vi är kritiska så sker en del saker som är bra i form av skyddade naturområden. Jag är också helt övertygad om att Åsa Romson som miljöminister har bra ambitioner. Sen finns det en spänning inom regeringen om hur långt man kan och får gå. Där ser jag det som att vi och andra krafter som vill ha en bättre miljöpolitik kan påverka den här regeringen. Vi kommer också att diskutera miljöskatter i budgetförhandlingen.

  Upplever du det som att Miljöpartiet blir bromsade av Socialdemokraterna? Du säger ju att Åsa Romson har bra ambitioner. Finns det en bromskloss i regeringen och vart finns den i så fall? 

  Det är mitt intryck att Socialdemokraterna tyvärr inte är så gröna. När de hamnar i val mellan traditionella ekonomiska intressen och gröna intressen så väger det oftast fortfarande över till den traditionella tillväxtideologin. I dom frågorna har vi mer gemensamt med Miljöpartiet.

  Köttskatt är en fråga som uppmärksammats under Almedalsveckan. Vad har ni för åsikt om köttskatt? 

  Vi är inte för en köttskatt. Vi är för att ta bort köttsubventioner, vi är för att erbjuda vegetariska alternativ och på så sätt minska köttkonsumtionen. Det är ett uttalat mål för oss att minska köttkonsumtionen i Sverige. Samtidigt ser vi hellre att man värnar en svensk jordbruksproduktion med rimliga djurskyddsvillkor än att vi har så mycket import som vi har i dag. Vi kommer i höst att presentera ett stort arbete som heter eko-eko som är det mest omfattande miljöarbetet som vi gjort i det här partiets historia. Vi har jobbat med det i tre år. Där kommer de här frågorna att diskuteras som en del av helheten. Jag tror jag vågar säga att det är det mest ambitiösa klimatarbetet som något parti gjort på många, många år.

  Kan du säga något mer om huvuddragen i den här rapporten eko-eko som ni ska presentera i höst?

  Vi försöker ta lite av ett helhetsgrepp och går också igenom de stora utsläppande branscherna i Sverige som stålindustrin och cementindustrin, och ser vilka utvecklingsvägar som finns och som skulle minska utsläppen.

  Er miljöpolitiska talesperson Jens Holm sa på ett seminarium att ni bytt åsikt om koldioxidlagring. Han hänvisade till arbetet med den här eko-eko rapporten. Kan du berätta något mer om det?

   Ja, det kommer också redovisas i det. Så är det. Nu är det inte Vänsterpartiets politik, utan det är gruppens förslag. Det ska föras vidare till vår kongress som är i maj nästa år och då ska vi anta ett program för klimat och rättvisa. Tanken med det här väldigt omfattande arbetet är att det ska leda till att vi tar fram ny och ännu grönare politik som också kommer att ge en grund för valet 2018.

  Centerpartiet lanserade under Almedalsveckan ett förslag med grön skatteväxling och bland annat då skatt på vissa kemikalier, bekämpningsmedel och på förbränning av osorterat avfall. Vad anser ni om det?

  Vi kan naturligtvis titta på sådana förslag. Men jag är förundrad över Centerpartiet som lite grann silar mygg och sväljer kameler. När man når de stora miljöfrågorna, till exempel att göra något åt den tunga lastbilstrafiken då gör ju dom ingenting. Dom väljer ut ett fåtal symbolfrågor som kan vara viktiga, men så fort det handlar om att ta strid för andra intressen så backar dom ner. Jag tycker inte att det är en trovärdig miljöpolitik. Dom har varit väldigt tysta i Vattenfallsdebatten tycker jag. Vad jag förstått på ön här så är de för att man ska bryta kalk i Ojnareskogen.

  Vilka är era viktigaste frågor i det pågående arbetet i Energikommissionen?

  Det är ju att få ännu mer fart i utbyggnaden av det förnybara och att vi inte kommer att bygga en ny generation kärnkraft. Kärnkraft kommer att stänga ned i Sverige och det har ju aldrig varit så möjligt tekniskt och ekonomiskt att göra det som i dag. Så där finns en absolut röd linje från oss att vi bygger inga nya kärnkraftsverk i Sverige. Kärnkraften har spelar ut sin roll och vi har enorm potential att ha ett 100 procent förnybart elproduktionssystem. Vi gjorde ju en tidigare överenskommelse ihop med Socialdemokraterna och Centerpartiet. Det var faktiskt den som var grunden för att vi byggde ut certifikatsystemet och fick fart på vindkraftsutbyggnaden. Jag tror att vi står inför en solrevolution i Sverige också. Det går så otroligt fort med både batteriteknik och kostnader för solpaneler. Med rätta puffar i form av skatteincitament så skulle man kunna få en stor våg av privata investeringar för solel.

  Kort bakgrund om Ojnareskogen

  Ojnareskogen på Gotland är ett omdiskuterat område. Gruvbolaget Nordkalk vill bryta kalk där och Naturvårdsverket vill att området skyddas och omvandlas till nationalpark. Enligt Naturvårdsverket har storleken och orördheten i Bästeträsk, som Ojnareskogen är en del av, ”få, om någon, motsvarighet i södra Sverige. Dessutom har området en exceptionellt hög artrikedom med ett mycket stort antal rödlistade arter.” Tekniska nämnden på Gotland har beslutat att de vill att området ska bli ett vattenskyddsområde.

  Regeringen har fram till 31 augusti på sig att komma med besked ifall de tänker skydda Ojnareskogen eller inte, efter det fortsätter Mark och Miljödomstolen med ärendet. Miljöminister Åsa Romson (MP) sa i en intervju med Sveriges Radio den 1 juli att hon vill att området ska skyddas. Men enligt Dagens Nyheter uttryckte sig Romson försiktigare dagen efter och ”hänvisade till att saken just nu bereds i regeringskansliet.”

   

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.