Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Akut hunger har ökat med 123 procent i länder som pekats ut som extra drabbade av extrema väderhändelser till följd av klimatförändringarna, visar en ny rapport från Oxfam. Klimatförändringar och svält har därmed en tydlig koppling. 

  SMB har tidigare rapporterat om att klimatkrisen är påtaglig i södra Afrika. FN:s livsmedelsprogram varnade 2021 för att 45 miljoner människor i södra Afrika riskerade svält. 

  Orsakerna bakom svälten är olika slags extremväder som torka, översvämningar, varmare temperaturer, regnstormar och cykloner. Extremväder förstör i sin tur skördarna med livsmedel. 

  Förstörda skördar i kombination med avskogning, ett eftersatt jordbrukssystem, stigande matpriser och boskap som dör på grund av torka, har resulterat i en akut matbrist. 

  10 länder särskilt drabbade

  Enligt Oxfam finns det tio länder som är särskilt drabbade av klimatförändringarna: Somalia, Haiti, Djibouti, Kenya, Niger, Afghanistan, Guatemala, Madagaskar, Burkina Faso och Zimbabwe. Dessa länder har flest antal nödrop relaterade till klimatförändringarna och hungern i dem har ökat med hela 123 procent de senaste sex åren.  

  Gabriela Bucher, Oxfams internationella verkställande direktör, kommenterar rapporten med följande ord

  Klimatförändringen är inte längre en tickande bomb, den exploderar framför våra ögon. Det gör extremt väder som torka, cykloner och översvämningar – som har femdubblats under de senaste 50 åren – vanligare och mer dödligt.

  Svält och klimatförändringar kopplas tydligt samman av Oxfam.

  Strukturella förändringar krävs

  Långsiktigt handlar det här om att minska klimatförändringarna genom att släppa ut färre klimatpåverkande växthusgaser. Det kan bland annat ske genom att minska världens fossilberoende.  Men det handlar även om andra strukturella förändringar.

  Exempelvis pekar FN:s livsmedelsprogram WEP, World Food Programme, på att skogs- och jordbruk behöver anpassas. Det handlar till stor del om att undvika jorderosion och att maximera kolinlagring. De menar även att jordbruken måste klimatanpassas genom att bland annat införa hållbara och mer motståndskraftiga grödor.

  Svält och krig orsakar stora migrationsströmmar

  Sett ur ett längre perspektiv handlar detta även om vilka migrationsströmmar som uppstår till följd av dessa extremväder. Dels flyr människor undan svält, och dels undan de väpnade konflikter som ofta uppstår efter klimatrelaterade katastrofer. 

  Att människor tvingas fly är givetvis katastrofalt för de som tvingas till sådana omvälvande livsbeslut. Det kan emellertid även bli problematiskt för länderna som tar emot många flyktingar.

  Fram till 2050 förväntas hela 143 miljoner människor fly till följd av ett förändrat klimat och de extremväder som detta för med sig. Det blir därmed många länder som kommer att bli mottagare av dem.

  18 dagars vinst skulle kunna bekosta nödhjälpen

  Nu behöver människorna som utsätts för extrema väderhändelser, missväxt och svält, hjälp. Emellertid, den hjälpen är dyr. Eftersom extremväder i vissa fall lett till många års missväxt i hela länder, och kanske även deras grannländer, råder akut matbrist på flera platser i världen. 

  Det är ekonomiskt svårt för dessa länder att köpa in stora mängder mat. Ännu svårare blir det om även omgivande länder drabbats av förstörda skördar och maten behöver köpas in från länder längre bort. Det behövs därmed såväl mat som ekonomiska medel att köpa maten.

  Oxfams rapport visar dock att färre än 18 dagars vinst från fossila bränsleindustrin skulle kunna täcka kostnaden för att hjälpa de som, på grund av klimatförändringar, nu svälter i världen.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.