Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Klimatfrågan på S-kongressen

  Den 3-7 april hålls Socialdemokraternas kongress i Göteborg. Förslag till nytt partiprogram samt prioriteringar inför valet 2014 ska behandlas och klimatfrågan står högt på agendan.

  I ”Framtidskontraktet” som föreslås till kongressen med prioriteringar inför riksdagsvalet 2014, skriver partistyrelsen att man har tillförsikt till möjligheterna att leda omställningen som klimatförändringarna kräver, ”vi ledde omställningen från Fattigsverige till välfärdsland. Vi ska klara klimatomställningen på samma sätt.”

  Av de sex prioriterade frågorna för den kommande mandatperioden så föreslås som prioritering nummer 6 att ”Sverige ska gå före på miljöområdet”. För högsta prioritet är fortsatt arbete åt alla och en politik för fler jobb, vilket ska uppnås genom ökad tillväxt.

  I Framtidskontraktet nämns ”tillväxt” nämns 18 gånger och partistyrelsen skriver bl.a. att ”Vi vill stimulera en dynamisk tillväxt som samtidigt är hållbar.” Eventuella problem för miljön med evig tillväxt är dock inte en fråga som behandlas i Framtidskontraktet.

  Däremot nämns ”klimat” 32 gånger och att Sverige ska gå före i omställningen. Det krävs enligt partistyrelsen investeringar i ny teknik som kan öka Sveriges konkurrenskraft och skapa fler gröna jobb. Elförsörjningen ska bli mer hållbar och kärnkraften ska fasas ut på sikt, fast med hänsyn till sysselsättning och att industrins konkurrenskraft måste säkras genom stabil elförsörjning.

  De ”konkreta” punkter som ska drivas är ett Sverige utan fossila bränslen 2050, en ”fossilfri fordonsflotta”, ökad användning av järnväg mellan storstäder och mer godstrafik på järnväg, en blocköverskridande energiöverenskommelse, 30 TWh el från förnyelsebara källor 2020, att Vattenfall ska bli ledande i energiomställningen, bostäder från miljonprogrammet ska renoveras och energieffektiviseras och nya hus ska byggas med lågenergimetoder.

  I motionssvaren från partistyrelsen på de 43 motioner som inkommit på miljöområdet så föreslås avslag på förslaget om att Sverige ska verka för max 350 ppm Co2 ekvivalenter eftersom vetenskapen kring detta inte är fastlagd, hävdar partistyrelsen, och menar att partiet fortsatt bör stå bakom tvågradersmålet. Dock yrkas bifall på de tio motioner som inkommit om att Socialdemokraterna ska verka för en blocköverskridande och långsiktig energiöverenskommelse.

  Inför kongressen har kritik riktats mot Socialdemokraternas förslag till nytt partiprogram och priortieringar inför valet 2014. Felix Antman Debles skriver i artikeln ”Verkligeheten, nä den får någon annan syssla med” , i den socialdemokratiska tidskriften Tiden, att ”Blindhet präglar också socialdemokraternas kommande partiprogram. [I]novation och grön tillväxt skall rädda klimatet. [V]erkligheten sådan den ser ut är omöjlig att ta in.” Förslagen till kongressen har också kritiserats för en tillbakagång i frågan om klimatbistånd jämfört med politiken inför förra riksdagsvalet. Och Greenpeace genomför för närvarande en kampanj där man mejla Socialdemokraterna med uppmaningen att verka för en kärnkraftsavveckling och 100 procent förnyelsebar energi i Sverige.

  Socialdemokratin ledde omställningen från Fattigsverige till Välfärdsland, men räcker politiken för att behålla välfärdssamhället och samtidigt leda klimatomställningen? Det är upp till kongressen att besluta.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.