Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Klimattekniksektorn har växt explosionsartat de senaste tio åren, visar årets klimatteknikrapport från Oxford Climate Tech Initiativ. Koldioxidavlägsning- och reducering, energilagring och rapportering beskrivs som framträdande klimattekniktrender.

  Årets rapport beskriver på ett tydligt sätt hur klimattekniksektorn både växer och förändras snabbt. De just nu mest framträdande klimatteknikerna är inom koldioxidavlägsnande och kolreducerande tekniker.

  En annan central klimatteknik är energilagring. Under 2022 fick dessa tekniker mest finansiering jämfört med andra klimattekniker. Deras roll är avgörande för att stödja övergången till förnybar energi. Detta förklarar varför energilagring lockar så stora investeringar.

  Hantering och rapportering av utsläpp är en annan nyckeltrend. Denna sektor inriktar sig på att övervaka och rapportera utsläppsdata. Den hanterar även klimatrisk och resiliens. Dessutom genererar den viktig klimat- och jorddata. Dessa insatser är vitala för att förstå och tackla klimatförändringarnas konsekvenser.

  Politik och samarbete

  Rapporten lyfter också fram vikten av samarbete mellan regeringar och företag för att stödja klimatteknikens tillväxt och påverkan på både nationell och lokal nivå. Detta inkluderar stöd för forskning och utveckling, underlättande av marknadstillträde, samt utveckling och testning av nya teknologier.

  Även betydelsen av talang och arbetskraft inom klimattekniksektorn betonas. Att bygga upp en kompetent och kapabel arbetskraft genom nationella strategier ses som en kritisk faktor för sektorns tillväxt och framgång.

  Behov av diversifierad finansiering

  Rapporten visar att med över 70 miljarder USD i venturekapitalfinansiering under 2022 och en förväntad värdering på över 1,4 biljoner USD inom koldioxidavlägsnande och -reduktion fram till 2027, står sektorn inför såväl sannolika framsteg som svåra utmaningar.

  Även om innovationsbehoven inom exempelvis energilagring och nätverkshantering kan driva på framgångarna inom sektorn, understryker rapportförfattarna behovet av mer diversifierad finansiering och statliga stöd för att upprätthålla sektorns framåtskridande.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.