Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Kristdemokrater slåss mot väderkvarnar

  I ett debattinlägg menar nu fem kristdemokrater att subventionerna till vindkraften bör tas bort. Anledningen är att det nu så låga elpriset kan behöva höjas vid utbyggnad av vindkraft, vilket både kan påverka privatkonsumenter och kan få företag att flytta till andra länder i jakt på billigare elpriser. Så bort med vindkraftssubventioner – ”för våra barns och ungas skull”.

  De föreslår att dessa pengar istället bör läggas på ”järnvägen som formligen skriker efter investeringar”. 107 miljoner las 2011 på direkta subventioner till vindkraft enligt SCB, vilket också lämnar ett ganska stort glapp till de 200 miljarder KD-politikerna menar att vi istället kan bygga höghastighetståg för. Varför just dessa pengar måste tas från vindkraft framgår inte heller.

  De grundar sina åsikter på en rapport gjort av Energiutskottet på Kungl. Vetenskapsakademien, där frågan är mer mångfacetterad än vad som framgår i debattartikeln. Snarare anser Energiutskottet att avgifter/skatter på fossilbaserad el är att föredra då subventioner kan medföra snedvridna effekter. De säger också att det ökade elpriserna de senaste årtiondena har ”bidragit till ’utflyttning’ av elintensiv industriverksamhet från landet” och att det behöver nu göras en förstärkning av det svenska kraftnätet (bland annat på grund av vatten-, sol- och vindkraft) vilket  industrin kan drabbas hårt av.

  Svenska Kraftnät har för de närmaste 15 åren föreslagit utbyggnader av både det svenska nätet och utlandsförbindelserna till en uppskattad kostnad på 73 miljarder kronor som drabbar konsumenterna med en fördubblad nätavgift. Det finns redan nu indikationer på att den elintensiva industrin drabbats hårt av stigande elpriser.

  Svenska kraftnät, i sin tur, skriver i en rapport om hur stor del vindkraften har i detta och hur akut läget är.

  I övrigt bedöms vindkraftens påverkan på basproduktionen inte få konsekvenser som, för närvarande, måste hanteras genom förebyggande åtgärder av Svenska Kraftnät. I scenarier med hög sannolikhet för effektbrist kan dock förstärkningar av överföringskapaciteten i de svenska snitten eller nya utlandsförbindelser vara en åtgärd för att minska risken.

   

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.