Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Kritik mot IPCC: ”För stark teknikoptimism”

  Stockholm Exergi inleder försök att avskilja biogen koldioxid (BECCS) i sitt kraftvärmeverk vid Värtan. Foto: Stockholm Exergi

  Det allvarliga läget för klimatet kan lösas med genomgripande och mycket snabba åtgärder och med hjälp av verktyg som redan är kända. Så lyder budskapet i senaste rapporten från FN:s klimatpanel. Men nu kritiseras den av forskare för en orealistisk syn på ny tekniks möjligheter att klara krisen.

  När professor Markku Rummukainen, Sveriges kontaktperson till klimatpanelen IPCC, intervjuades av SMB härom veckan, talade han mycket riktigt om kända verktyg för att bemästra de faror som klimatkrisen orsakar.

  Men han betonade sådant som återplantering av skog, minskad avskogning och restaurering av våtmarker. Han sa inget om gigantiska industriella satsningar på infångning och lagring av koldioxid (CCS-teknik) och ännu mindre om den så kallade DACCS-tekniken, maskiner som likt dammsugare fångar in luftens fria koldioxid för vidare lagring i underjorden eller under havsbotten (Direct Air Carbon Capture and Storage).

  Detta är möjligen ingen slump. För det kommer nu kritik från olika håll inom forskarvärlden mot IPCC för att man i sin rapport ”Att minska klimatförändringen” lägger helt orealistisk tonvikt på infångning och lagring av koldioxid. Kritiken gäller alla de tre varianterna av infångning och lagring: CCS, DACCS och BECCS. Med sistnämnda menas infångning och lagring av koldioxid från eldning av biobränslen. Det anses ge ett negativt utsläpp av koldioxid till atmosfären, räknat netto, ett synsätt som emellertid blivit allt mer ifrågasatt.

  ”Fullständigt orealistiskt”

  Att övervärdera det här tekniska spåret spelar olje- och kolintressena i händerna. Tekniken kan ju användas som argument för ett fortsatt traditionellt tillväxtsamhälle, med fortsatt förbränning av kol och olja, eftersom växhuseffekten från koldioxiden oskadliggörs, lyder resonemanget från kritikerhåll.

  Vad de klimatekonomiska modellerna (som IPCC använder) försöker göra är att tala om hur vi kan minska utsläppen utan att förändra det nuvarande politiska och ekonomiska systemet. Och en grundregel i det systemet är att ekonomisk tillväxt inte får ifrågasättas. Skulle man, istället för kostnadseffektivitet, prioritera biologisk mångfald, matproduktion eller klimaträttvisa skulle scenarierna se annorlunda ut, säger till exempel hållbarhetsforskaren Wim Carton vid Lunds universitet till DN.

  Förväntningarna om att BECCS ska kunna suga upp miljarder ton av koldioxid från år 2050 är fullständigt orealistiska. Den verkliga potentialen för BECCS står i skarp kontrast mot den framträdande roll den får i många scenarier, säger forskaren Michael Norton vid European Academies Science Advisory Board, Easac, i samma artikel.

  IPCC-rapporten pekar på ett akut, omedelbart behov av utsläppsminskningar, med 50 procents reduktion av 2019 års utsläppsnivå redan år 2030, om Parisavtalets mål om 1,5 graders temperaturökning ska klaras. Men detta räcker alltså inte – även infångning och lagring av koldioxid i gigantisk skala finns med i scenarierna.

  Finns bara ett fåtal anläggningar

  För att vid seklets slut klara 1,5-gradersmålet krävs enligt rapportens scenarier negativa BECCS-utsläpp på fem miljarder ton per år, räknat redan från idag. Samt därtill två årliga miljarder ton lagrad koldioxid omhändertagen direkt från luften (DACCS) under samma period, enligt källmaterial från IPCC, International Energy Agency och Global CCS Institute, som återges av DN.

  Jämfört med detta behov är dagens infångningskapacitet oerhört låg. Det finns idag anläggningar för CCS med kapacitet för blott 40 miljoner ton per år, medan DACCS-tekniken är praktiskt taget obefintlig. I höstas ropades det högt i medierna när en sådan anläggning invigdes på Island. Dess kapacitet låg på 4 000 ton koldioxid per år – vilket motsvarar cirka tre sekunders globala utsläpp, räknat på dagens nivå.

  Varför skulle då IPCC ha ett intresse av att lägga sådant fokus på storskaliga och i huvudsak oprövade avancerade tekniska koncept? Ja, det kommer nu uppgifter om att den politiska delegationen från världens största oljeproducent Saudiarabiens tryckt på hårt för att betona infångning och lagring av koldioxid, framförallt av biogen CO2. Detta eftersom fortsatta utsläpp från de fossila bränslena då skulle kunna anses vara kompenserade, och kol och olja kunna vara kvar i världens energisystem under en längre tid.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!