Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Geoengineering är ett ifrågasatt sätt att lösa klimatkrisen och förbjudet under FN:s konvention för biologisk mångfald. Likväl planerar Svenska rymdaktiebolaget tillsammans med amerikanska forskare ett sådant experiment i Kiruna i sommar. Nu växer kritiken från klimatforskare.

  I takt med att klimatkrisen förvärras förespråkar alltfler att det ska satsas mer på ny teknik som ett sätt att lösa situationen, vilket kan te sig som en paradox. För trots att förnybar energin blir billigare och trots att stödet för att avveckla kärnkraften ökade bland väljarna i fjol har en ny politisk kärnkraftsfront bildats i riksdagen som efterfrågar nya kraftverk och teknik som ännu inte finns. Detsamma gäller olika tekniker för att fånga in och lagra koldioxid, så kallad CCS (carbon capture and storage). Den sistnämnda tillhör området som brukar benämnas geoengineering som innebär att ingenjörsmässigt avsiktligt manipulera jordens klimat för att försöka motverka klimatförändringar och global uppvärmning. Tekniken började diskuteras redan på 1960-talet och har länge varit tabubelagt, men den har nu alltmer börjat ses som en plan B lösning ifall klimatpolitiska lösningar inte fungerar.

  Tekniken har två huvudinriktningar: att minska mängden växthusgaser som redan har släppts ut eller att minska den inkommande solstrålningen från att värma upp jorden. CCS är ett exempel på det första, men det är i den andra huvudinriktningen som de riktigt kontroversiella förslagen finns.

  Solar engineering

  För bara ett år sedan föreslog nämligen astronauten och forskaren Christer Fuglesang tillsammans med national­ekonomen John Hassler på DN Debatt att vore en bra ide att skicka ut stora parasoller i rymden för att minska värmeinflödet till jorden. De menade att den sammanlagda storleken på parasollerna skulle behöva motsvara tre gånger Sveriges yta kosta en biljon dollar förutsatt att rakettekniken utvecklas rejält. Denna debatt försvann dock när covid-19-pandemin var ett faktum och klimatdiskussionen så småningom kom att handla om att åstadkomma en grön återstart efter pandemin.

  Nu har dock ämnet åter aktualiserats i och med ett experiment som är tänkt att utföras i Kiruna i sommar. Det handlar om så kallad solar geoengineering – solstrålningsreglering, SRM. Det är en särskilt kontroversiell form av geoengineering som innebär att minska solinstrålningen och därigenom kyla jorden på ett liknande sätt som ett vulkanutbrott kan göra. Ett närliggande naturligt experiment är Pinatubos vulkanutbrott på Filippinerna 1991 som spred enorma askmoln som reflekterade bort en del av solens strålning. Konsekvensen blev att jordens medeltemperatur tillfälligt sjönk med en halv grad.

  För samtidigt som paraplyer i rymden är experiment omöjliga att utföra idag planeras nu ett verkligt ballongexperiment mellan det Svenska rymdaktiebolaget (SSC) och forskarna i det så kallade Scopexprojektet vid Harvarduniversitet i USA. I juni är det tänkt att en höghöjdsballong stor som ett 12-våningshus ska testa utrustning i stratosfären ovanför Kiruna vid statliga Esrange för att testa förutsättningarna för solar engineering.

  Flera klimatforskare och experter på universitet och expertmyndigheter som SVT talat med, är dock förvånade över dessa planer. Erik Kjellström, professor i klimatologi på SMHI, ställer sig tveksam till projektet:

  Det är förstås allmänt bra med forskning, men just det här projektet är kontroversiellt och det finns en rad svårigheter som gör att man verkligen behöver fundera över om det ska göras. Vissa saker forskarna vill undersöka är dessutom enklare i ett labb.

  Även samerådet kräver att ballongexperimentet stoppas och Naturskyddsföreningen och tio andra miljöorganisationer protesterar mot det kontroversiella experimentet. Även den amerikanske författaren och miljöaktivisten – och skapare av miljöorganisationen 350.org – Bill McKibben avråder bestämt från testerna:

  Det är ett illavarslande steg i planetens historia.  Där vi nu befinner oss bör vi avstå från att ta det.

  Innebär stora risker

  Enligt SSC är det dock inte ett aktivt experiment i geoengineering som ska ske i Kiruna i sommar utan en teknisk testflygning för att testa flygbana och teknisk utrustning. Huruvida det planeras att släppa ut partiklar i stratosfären i samband med testflygningen är oklart. Geoengineering i sig är i hög grad ett outforskat område och just solar engineering bedöms av de forskare SVT talat med innebära stora risker för mänskligheten och närmast oöverskådliga konsekvenser för jordens klimat- och ekosystem såsom risk för krig och konflikter kring vem som ska ha rätt att använda tekniken.

  Exempelvis fick även askmolnen från Pinatubo allvarliga konsekvenser där ozonskiktet skadades, växtligheten minskade och delar av världen drabbades av torka och svält. Dessutom har Sverige och 192 stater undertecknat ett förbud mot geoengineering 2010, under FN:s Konventionen för biologisk mångfald. Bara mindre forskningsprojekt i en kontrollerad miljö är undantagna. Förespråkare för tekniken menar att även om vi inte väljer att implementera tekniken så är det viktigt att ändå fortsätta forskningen. Risken finns att enskilda länder ändå kommer införa tekniken även utan den här forskningen, men att vi då inte kommer veta lika mycket. 

  Ett tveeggat svärd

  Men även om flera förespråkare ser detta som en plan B som ska köpa oss tid för att hinna med de förändringar som kommer krävas på lång sikt riskerar vi istället hamna i en gisslansituation. Eftersom en blockering av solens strålar inte löser grundproblematiken så måste vi nämligen fortsätta släppa ut ämnen i stratosfären tills vi fått ner koldioxidhalten. I annat fall kommer värmeökningen ske snabbt och problemen förvärras. Solar engineering är ingen permanent lösning och det löser inte andra problem som försurning och det kommer inte rädda korallreven.

  Även om det kan ses som ett sätt att vrida tillbaka klockan för att finna en långsiktig lösning på klimatkrisen är det ett tveeggat svärd. Å ena sidan kan det hjälpa till att hantera klimatkrisen genom att tillfälligt stoppa uppvärmnigen. Å andra sidan kan det få oöverstigliga konsekvenser. Det positiva är att SSC nu har sagt till SVT att de har tagit del av kritiken och inleder en diskussion med olika experter i frågan och att det är först senare i vår som de avgör om Scopex får lyfta från Esrange. SMB fortsätter därmed att bevaka frågan.

  För den som vill veta mer

  För den som vill veta mer om geoengineering rekommenderas det senaste avsnittet av P3 Dystopia där tekniken och dess historia presenteras. Nyligen släppte även Elizabeth Kolberts, Pulizerprisbelönad författare till ”Det sjätte utdöendet”, sin nya bok ”Under en vit himmel (Under a white sky)” som behandlar geoengineering och människans eviga kamp mot naturen.

  Faktarutan

  Geoengineering
  Avser storskalig och avsiktlig manipulering av jordens klimat. Beskriver ofta olika tänkbara tekniska ingrepp för att stoppa den globala uppvärmningen. Ett annat ord för det senare är ”climate engineering”.

  I huvudsak finns två idéer:

  1 – Minska den inkommande solstrålningen så att mindre energi från solen tas upp vid jordytan, och på så sätt kyla klimatet för att kompensera för en ökad växthuseffekt. Det kan ske genom att:

 • använda speglar i rymden för att reflektera solens strålar i rymden för att reflektera solens strålar.
 • öka markytans albedo (reflektionsförmåga) genom att måla ytor vita, eller odla ljusa grödor.
 • tillföra partiklar som behövs vid molnbildning
 • tillföra svaveldioxid i stratosfären vilket bildar partiklar som reflekterar bort solstrålning (solar engineering)

  2 – Minska mängden växthusgaser genom att öka upptaget av dessa från atmosfären genom att:

 • öka planteringen av växter med högt koldioxidupptag.
 • göda havet för att öka mängden växtplankton som kan binda koldioxiden.
 • fånga in växthusgaser ur luften och lagra (CCS).
 • plantera träd som tar upp koldioxid som sedan används som biomassa och vars utsläpp fångas upp och lagras (BECCS).

  Källa: SMHI

 • SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.