Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  ”Läget för den svenska naturskogen är akut”

   

  Miljömålsberedningen presenterar idag ett förslag till hur Sverige ska uppnå målen om biologisk mångfald i skogsbruket. Naturskyddsföreningens Karin Åström tvivlar på att åtgärderna kommer att räcka: ”Produktionsintressena kan inte tillåtas fortsätta att styra över skogen” skriver hon i en debattartikel i dagens Svenska Dagbladet.

  Med undantag för de små ytor som utgörs av naturreservat brukas närmare all svensk skog enligt kalhyggesprinciper. Skogsbrukets cykel består av momenten avverkning, återplantering, och 70-90 år senare avverkning igen. Resultatet blir ett lemlästat ekosystem som utarmar den biologiska mångfalden genom att livsmiljöerna för en mängd växter och djur försvinner.

  Miljömålsberedningens uppgift är att lägga fram ett förslag för riksdagen, på vars grund partierna sedan kan utforma strategier för att skapa ett hållbart skogsbruk. Åström presenterar tre åtgärdspunkter för rädda den svenska skogen.

  1) Miljöanpassning av skogsbruket. Dagens lagstiftning går hårdare åt en medborgare som plockar en fridlyst blomma än åt skogsbolag som utrotar arter. Incitamenten att skydda de livsviktiga ekosystemen som naturskogen utgör måste öka.

  2) Ökat skydd av skog. Majoriteten av de rödlistade arterna lever i produktiv skog. Mindre än fyra procent av denna skog är skyddad från avverkning. Genom FN:s Nagoya-avtal har Sverige förbundit sig till att skydda 17 procent av landets yta. Att på nuvarande grund uppfylla målen om biologisk mångfald är en ekvation som inte låter lösa sig.

  3) Restaurering. Det moderna skogsbruket har systematiskt trängt undan den värdefulla lövskogen. Genom att vi medborgare tar makt över statliga Sveaskog kan vi arbeta för att återskapa de naturliga skogsmiljöerna i södra Sverige utan rättsliga följder i form av markägartvister.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.