Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Neurologiska sjukdomar som Parkinsons sjukdom och Alzheimers ökar stadigt. Nu varnar läkare att orsaken kan vara en ökad exponering för miljögifter, rapporterar the Guardian.

  Inför en kommande läkarkonferens har kopplingen mellan neurologiska sjukdomar och en ökad exponering för miljögifter – som luftföroreningar, bekämpningsmedel, mikroplaster och evighetskemikalier – uppmärksammats. Det läkarna varnar för är att genetik och åldrande inte fullt ut står för den kraftiga ökningen av neurologiska sjukdomar.

  Till exempel har sjukdomar som Alzheimer, Parkinson och ALS (amyotrofisk lateralskleros) tidigare varit sällsynta sjukdomar, men ökar nu kraftigt. En faktor som enligt läkare och neuroforskare kan ha stor påverkan är exponeringen för farliga kemikalier.

  Kemikalier omöjliga att undvika – och kan ha farliga biverkningar

  Farliga kemikalier är emellertid svåra att undvika. I The Guardian beskrivs hur vi kan stöta på häpnadsväckande 80 000 eller fler giftiga kemikalier i vardagen när vi arbetar, leker, sover eller lär oss. Det är så många att det är omöjligt att såväl undvika dem som att avgöra deras individuella effekter på en person.

  Kemikaliernas enorma påverkan märks även i tidigare rapportering från SMB, och då framförallt deras negativa påverkan på miljön som hälsan. Bland annat har man sett hur kemikalier påverkar fertiliteten.

  Epidemiologiforskaren Shanna Swan uppmärksammar i boken Count Down hur kemikalierna runt omkring oss kan göra så att mänsklighetens fertilitet hamnar på noll till år 2045 om utvecklingen fortsätter i samma takt som nu. 

  Orättvis exponering

  Även om ingen kan undvika farliga kemikalier helt, till exempel finns så kallade evighetskemikalier i regnvatten runtom hela världen, är exponeringen inte rättvist fördelad. 

  The Guardian beskriver hur familjer i större socioekonomisk utsatthet utsätts för fler föroreningar genom bland annat osäkra bostäder, vatten, jobben, närhet till vägar och förorenande industrianläggningar.

  Vidare skriver de att det visserligen är troligt att genetik spelar en roll i hur mottagliga människor är för effekterna av olika kemikalier, men att forskning visat på högre frekvens av cancer och luftvägssjukdomar i just miljötyngda samhällen. Det vill säga där socioekonomiskt utsatta grupper oftare bor eller jobbar. 

  Kemikaliers neurologiska påverkan 

  Det läkarna nu varnar för är att genetik och åldrande inte fullt ut står för den kraftiga ökningen av neurologiska sjukdomar. Sjukdomar de hänvisar till är bland annat Alzheimers, Parkinsons och ALS. 

  Emellertid, det finns även neuropsykiatriska diagnoser som kopplats samman med miljögifter. I Sverige har dessa diagnoser diskuterats flitigt eftersom de ökat explosionsartat bland barn. Forskning har bland annat kunnat koppla samman kemikalien bisfenol och ADHD, men även här menar forskare att fler studier behövs.

  Kritiskt läge – men ännu görs inte många åtgärder

  Trots att kunskapen numera ökar kring skadorna som farliga kemikalier orsakar, fortsätter spridningen av dem. De finns i våra mest vanliga produkter; i bland annat våra bostäder, mat, kläder och hudprodukter.

  Utifrån detta kritiska läge kom FN:s medlemsländer tidigare i år överens om att påbörja inrättandet av en forskarpanel för miljöskadliga kemikalier. Panelen ska till sitt arbetssätt likna FN:s klimatpanel IPCC.  

  Dock, i den inhemska politiken syns kemikaliefrågan sällan. Inför valet nämnde exempelvis endast hälften av riksdagspartierna ordet ”kemikalier” i sina partiprogram.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!