Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Lärare och elever: Nödvändigt med bättre klimatverktyg i skolan

  Både lärare och elever behöver få bättre förutsättningar för att arbeta med och förhålla sig till klimatkrisen, skriver lärar- och elevrepresentanter i ett debattinlägg. Fyra av fem lärare uppger att de vill ha fortbildning och mer stöd från skolledningarna för uppdraget, påpekar skribenterna.

  Skolan är nyckeln till att kunna lösa svåra samhällsproblem, men det krävs att den är likvärdig och präglas av kunskaper. Det skriver ordförandena för Lärarnas riksförbund och dess studerandeförening, samt Sveriges elevkårers ordförande i en gemensam artikel i Altinget.

  Det är vår skyldighet att ge eleverna adekvata kunskaper om den kris vi står inför så att varje elev ges möjlighet att själva agera och engagera sig. Det innebär bland annat fortbildning och mer tid för att kunna lyfta frågorna, liksom möta elevers oro över klimatförändringarna, skriver trion.

  När organisationen Våra barns klimat tidigare i år frågade elever i åldrarna 12-18 år efterlyste åtta av tio mer undervisning om klimatfrågan. Lärarbarometern visade att den viljan finns även inom lärarkåren. Men det finns hinder, som bristande kunskap, otillräckligt stöd och avsaknad av strategier för hur ångest och oro hos eleverna för klimatförändringarna ska hanteras, skriver debattörerna.

  Det är inte bara rena faktakunskaper om själva klimatfrågan och verktyg att hantera oro som är en uppgift för skolan. Den stora omställningen samhället nu inleder för att klara klimatkrisen leder till nya arbeten med nya krav på kunskap. Det kräver. sin tur god yrkesvägledning och råd om fortsatta studier för eleverna, påpekar man.

  Oron för framtiden kommer igen i många opinionsmätningar och en tydlig trend är att det är de yngre som hyser störst oro. Det är fullt logiskt eftersom dagens unga får bära en tyngre börda än de äldre generationerna av det allt varmare klimatet. Även om temperaturökningen kan begränsas till två grader, eller rentav till det föga troliga 1,5 grader, blir konsekvenserna betydande och varar mycket långt in i framtiden.

  En färsk undersökning inför COP 26 där 10 000 personer i åldrarna 16-25 år i tio länder, publicerad i the Lancet, visar, utöver en mycket utbredd framtidsoro, även på starka känslor av sorg och ilska över att man känner sig sviken av sina respektive regeringar som ännu inte agerar relevant på klimatkrisen.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!