Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Lättare med nytt skyltsystem för avfall – men viktigast att minska mängden

  Nytt skyltsystem för avfall
  Nytt skyltsystem för avfall Foto: Avfall Sverige

  Avfallsmängderna i Sverige har de senaste åren ökat trots målsättningen att de ska minska, enligt en rapport från Naturvårdsverket. Glädjande är dock att det arbetas på en förändring, bland annat genom ett helt nytt och enhetligt skyltsystem för avfallssortering i Norden. SMB ringde upp Avfall Sverige för att höra mer om de nya skyltarna och vad mer som händer framöver. 

  Vi är nog många som blivit förvirrade när det kommer till vilket avfall som ska sorteras var. Källsorteringen kan försvåras av att material är blandade eller att det till exempel är svårt att veta vad som räknas som ”förpackning”. Dessutom har vi både återvinningsstationer, återvinningscentraler, och eventuella soprum där vad som källsorteras varierar mellan olika fastighetsägare. Regler kring källsortering kan även skilja sig åt mellan olika kommuner. Avfallshantering är inte helt enkelt.

  Per telefon når vi Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på kommunernas branschorganisation Avfall Sverige, för att höra vad som görs för att förenkla källsorteringen. Hon berättar att det pågått samtal om hur systemet ska förbättras och förenklas i över 20 år, och att förändringar nu är på gång. Enligt henne är det ett problem att det finns så många olika system runtom i landet, vilket bland annat försvårar för alla som förflyttar sig mellan kommuner.

  Det är därför positivt att från och med 1 juli i år erbjuds ett nytt, frivilligt, enhetligt och kostnadsfritt skyltsystem för avfall i hela Sverige. Systemet ska innehålla 87 nya symboler och kan införas successivt allteftersom att kommuner ändå ska byta skyltar. Målet med att ta fram ett enhetligt skyltsystem är att öka förutsättningarna för ökad källsortering och därmed bidra till ett hållbart samhälle och ökad återvinning och återanvändning av material.

  Systemet är inspirerat av Danmark och förhoppningen är att det ska implementeras i hela Norden. Det har beviljats medel från Nordiska ministerrådet för att utveckla en gemensam plattform för systemet i hela Norden. Tanken är att det ska bli ett bättre sätt att kommunicera med de konsumenter som sorterar. Det nya systemet blir också mer gynnsamt för producenter som kan märka sina förpackningar på ett enhetligt sätt i hela Norden. På sikt kan det även komma att inspirera EU:s insamlingssystem. 

  Anna-Carin berättar även om hur vårt avfallssytem kommer att förenklas när regeringens beslut om fastighetsnära insamling träder i kraft. Konsumenter som har fastighetsnära insamlingar materialåtervinner mycket bättre, enligt Anna-Carin. Vad fastighetsnära återvinning i praktiken ska innebära är inte helt klart, men förklaras av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), som att man sorterar sitt avfall där man bor och att förpackningarna sedan hämtas av en avfallsentreprenör.

  Det viktigaste arbetet just nu är emellertid, enligt Anna-Carin, att minska mängden avfall. Hon poängterar också att vi även måste komma ihåg det osynliga avfallet och menar därmed det avfall som genereras när våra saker produceras. Till exempel genereras hela 86 kg avfall för varje producerad mobiltelefon, och det innan den ens når slutkonsumenten. 

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.