Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  Ledande naturvetare och ekonomer: Så kan vi hålla oss inom de planetära gränserna

  Foto: Ninjatacoshell

  Ny artikel visar vilka politiska och ekonomiska åtgärder som behövs för att klara de globala miljöutmaningarna. Gröna skatteväxlingarn och höga koldioxidskatter är två av förslagen. 

  För ungefär två år sedan samlades 25 ledande naturvetare, som exempelvis Johan Rockström, och ekonomer, som finanspolitiska rådets tidigare ordförande John Hassler, för att diskutera samtidens viktigaste frågor. Samarbetet mellan naturvetenskap och ekonomi stod i fokus. Det resulterade i artikeln “Policy design for Anthropocene” som nu i januari publicerades i den vetenskapliga tidskriften “Nature Sustainability”.

  Artikelförfattarna utgår ifrån planetära gränserna (se faktaruta längst ner). De flesta miljöproblem beror enligt artikeln på missriktade incitament, ett exempel på detta är när det är gratis att förorena. En viktig åtgärd är därför principen om att förorenaren betalar, så att förorenare och konsumenter får incitament att fatta lämpliga beslut på marknaden.

  Att höja priset på fossila bränslen skapar också incitament för att ta fram tekniker för att spara energi, vilket utvecklingen som följde efter oljekrisen på 70-talet är ett exempel på. För att få stöd från väljarna för höjda miljöskatter rekommenderas gröna skatteväxlingar eftersom den totala nivån på skatten inte höjs då.

  Samtidigt är det viktigt att höjda skatter på koldioxid, utformade för att hålla oss inom planetära gränser när det gäller klimatet och havsförsurningen, inte påverkar andra planetära gränser negativt. En sådan risk finns om höjd skatt på koldioxid leder till ökad användning av biobränslen, som kan påverka de planetära gränserna för markanvändning och biologisk mångfald negativt. Därför är det viktigt att samordna miljöpolitiken.

  Höja priser på koldioxid är inte heller den enda lösningen. Det behövs även satsningar på forskning och utveckling av miljövänligare alternativ. Av pragmatiska skäl kan det behövas subventioner av miljövänlig teknik, exempelvis när det inte är politiskt möjligt att prissätta koldioxid.

  En annan åtgärd som forskarna i artikeln lyfter fram är ett obligatorisk och tillgängligt register över lobbying då de kan stoppa åtgärder som är bra för allmänheten.  

  Befolkningsfrågan tas också upp i artikeln, med motiveringen att den inte kan ignoreras i frågan i diskussionen om politik i Antropocen. Förbättrad utbildning för kvinnor och möjlighet till familjeplanering ses därför som nödvändigt för att de planetära gränserna inte ska överskridas.

  Forskarna avslutar artikeln med att det behövs mer tvärvetenskapliga samarbeten kring politik för att hålla oss inom de planetära gränserna.

  ……………………………………………………………………………………………………………….

  Faktaruta: De planetära gränserna

  Syftet med de planetära gränserna är att definiera de processer som påverkar planetens tillstånd och fastställa gränser som vi bör hålla oss inom för att inte riskera mycket allvarliga förändringar. De planetära gränserna är:
  1. Klimatförändringarna
  2. Havsförsurning
  3. Förslut av biologisk mångfald
  4. Förändrad markanvändning, exempelvis när skog omvandlas till jordbruksland
  5. Färskvattenanvändning
  6. Nya kemiska substanser
  7. Ozonskiktets uttunning
  8. Biogeokemiska flöden (fosfor- och kvävecykler)
  9. Luftföroreningar i atmosfären

  Supermiljöbloggen bevakar de planetära gränserna. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla hemsidan och vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Swisha en slant till 123 270 12 33 för att stötta vårt arbete. 

   

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra