Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Ledare: Ännu en otillräcklig budget as usual

  Beatrice Rindevall Foto: Beatrice Rindevall

  Som två olika spår i samhället färdas miljöfrågorna på en liten grusväg bredvid den åttafiliga motorvägen som är business as usual. Trots vackra löften om hållbarhet visar den ekonomiska politiken hur prioriteringarna egentligen ser ut, skriver SMB-redaktören Beatrice Rindevall.

  ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”, skriver regeringen.

  Och det är 12,6 miljarder som anslås i miljöbudgeten för att lösa det, vilket är strax över en procent av Sveriges totala budget. Okej, det är ett lite orättvist påstående då det finns miljösatsningar utanför utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård också.

  Ändå känns det talande när TV4 rapporterar att subventionerna till fossila bränslen landar på nästan dubbla summan av miljöbudgeten. För i TV4:s beräkningar går hela 23 miljarder till skattelättnader för bränslen till bilar, skogs- och jordbruk, flyg, båt, och så vidare. Enligt Naturskyddsföreningen ligger subventionerna snarare på uppemot 30 miljarder.

  Viktigt att nämna är också att miljösatsningarna i andra delar av budgeten överskuggas av satsningar som låser in oss i bilberoende och utsläppstunga livsstilar. Miljöbudgeten ser kortfattat rätt ynklig ut bredvid alla pengar som läggs på verksamhet som motverkar miljömål och skadar natur och klimat.

  Kanske hade satsningarna på miljön kunnat upprätthålla status quo – om situationen sett bra ut. Om det hade räckt med duttande. Men logiskt nog – när man tittar på siffrorna – går det åt helt fel håll inom såväl natur som klimat. För år efter år har Naturvårdsverket rapporterat att vi missar 14 av 16 miljömål.

  ”Styrmedel saknas eller tillämpas inte, vilket leder till att biologisk mångfald och ekosystemtjänster inte bevaras på sikt”. ”Många arter och naturtyper riskerar att försvinna och ekosystem att utarmas”, rapporterade Naturvårdsverket i början av året.

  Den statliga miljömyndigheten säger samma sak varje år – utan att någon budgetansvarig lyssnar. Citaten ovan gäller bara målet om Ett rikt växt- och djurliv, och det finns 13 mål till med liknande skrivelser.

  ”Många arter och naturtyper saknar ännu gynnsam bevarandestatus. För dessa är utvecklingen fortsatt negativ” – Ett rikt odlingslandskap

  ”Alltför få sjöar och vattendrag har god ekologisk och kemisk status” – Levande sjöar och vattendrag

  Inom klimat hälsar myndigheten (i år igen) att målet inte kommer nås med befintliga lagar och styrmedel. Utsläppskurvan har tvärtemot vänt uppåt efter att ha sjunkit sakta sedan 90-talet.

  Förra året ökade Sveriges utsläpp med 0,5 procent. Trots att det kan låta lite får vi inte glömma att klimatdiskussionen knappast är ny. Det är de senaste åren som alla låga frukter borde ha plockats för att snabbt minska utsläppen, och för varje år som vi skjuter upp utsläppsminskningarna lämnar vi en tyngre börda för de kommande åren. 

  För varje år vi väntar med utsläppsminskningarna behöver kommande års minskningar ske ännu snabbare och hårdare – vilket kommer bli mycket, mycket svårare.

  Enligt IPCC:s senaste rapport borde världen ha halverat sina utsläpp till 2030, och Rockström menar att Sverige som ett rikt industrialiserat land måste gå före. Att Sverige snarare borde sikta på 100 procent till 2030.

  Det är där forskarvärlden befinner sig, medan politikerna, väljarna och företagen verkar leva i en alternativ värld helt utan varningar och klimatförändringar.

  Med forskarnas ord i huvudet blir det ännu tydligare att budgeten helt saknar kraften för den samhällsomställning som krävs. Och det mest tragiska är att den ändå är den bästa budgeten på bordet. Moderaterna, exempelvis, vill ha ännu fler subventioner för fossila bränslen – och dessutom kapa miljöbudgeten med två miljarder jämfört med regeringen.

  Med budgetar som dessa löser vi inga miljöproblem, och frågan är hur många fler budgetår som kommer gå till spillo. Idag går starka rationella individer före med minskat flyg och köttätande, men vi kan inte lösa alla miljöproblem som individer. Politiken borde ha klivit fram för många många år sedan, men i brist på det får den se till att hinna ikapp nästa år. För vi har ärligt talat inte råd mer fler budgets as usual.


  SMB kämpar för ett Sverige som gör vad som krävs. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla hemsidan och vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Swisha en slant till 123 270 12 33 för att stötta vårt arbete. 

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.