Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Lokalsamhällen är bra på att skydda skog, skog är bra för lokalsamhällen.

  Skydd av värdefull natur påverkar alltid dom som lever i närheten av dom skyddade områdena, när tillgången till vissa naturresurser begränsas påverkas befolkningens livsstil och försörjningsmöjligheter, ibland på ett positivt sätt och ibland negativt.

  I fattiga delar av världen där människors försörjning ofta är kopplad till tillgång till olika ekosystemtjänster eller där fattigdom tvingar människor att exploatera resurser på ett ohållbart sätt blir konflikter mellan naturskydd och försörjning och livsstil extra tydlig. Att etablerandet av skyddade områden ibland har gjorts på ett sådant sätt att lokalbefolkningen har körts över och att fattigdomen består eller ökar i närheten av vissa skyddade områden har fått vissa att påstå att naturskydd skapar fattigdomsfällor genom att begränsa möjligheterna till ekonomisk verksamhet i området. En ny studie som nyligen publicerades i PNAS visar dock att man inte kan säga att skyddade områden är fattigdomsfällor i allmänhet. Studien jämförde hur olika fattigdomsindikatorer (hushållens tillgångar och hur många hushåll som sålt delar av eller all sin jord) utvecklats i områden nära eller långt ifrån nationalparken Kibale National Park i Uganda och den visar att färre fattiga hushåll i närheten av parken hade tvingats sälja delar eller hela sin jord jämfört med fattigare hushåll längre ifrån parken. Att göra sig av med mark betraktas som en slags sista utväg i det område där studien utfördes och kanske är det så att bevarandet av skogen har gjort det möjligt att utnyttja den för att få tillgång till mat- och medicinalväxter, bränsle o.s.v. (s.k Non-Timber Forest Products)  för att klara svåra ekonomiska perioder, alltså att skogen ger en ekonomisk buffert som fattiga hushåll i närheten av mer hårdexploaterade skogar inte har tillgång till.

  Det faktum att skydd av värdefull natur eller naturresurser påverkar människor som har en ekonomisk relation till dom är ett starkt argument för att lägga en stor del av makten och ansvaret för att förvalta det som ska skyddas på dom som berör. Denna typ av förvaltning kallas ”community based management”, ett bra svenskt ord är kanske allmänningar, och har tidigare visat sig vara en framgångsrik metod för att förvalta fiskbestånd. Nu visar en ny studie att denna typ av förvaltning även ger goda resultat när det gäller att skydda skog i tropikerna, en sammanställning av 73 olika fallstudier visade att skogar som förvaltades av lokalsamhällen eller ursprungsbefolkningar hade lägre avskogningstakt än skogar som förvaltades av staten i de fall där skyddet inte räckte till för att helt stoppa avskogningen. Allmänningarna var också mer framgångsrika i att stoppa avskogning och i vissa fall även åstadkomma återbeskogning.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.