Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Luftföroreningar ökar sjukfrånvaron – ny studie visar kostnaden för samhället

  bild på bilkö
  Miljoner ton ökade fossila utsläpp från vägfordon är en stor faktor till att Sverige missar EU:s utsläppsmål. Foto: Gerhard / Pixabay

  Forskare vid Umeå universitet har upptäckt ett direkt samband mellan luftföroreningar och sjukfrånvaro i arbetslivet. Studien visar att fyra procent av korttidssjukskrivningarna kan kopplas till luftföroreningar.

  I studien undersöks om en ökad frekvens av PM2.5-partiklar, det vill säga mycket små luftburna partiklar med en diameter mindre än 2,5 mikrometer, påverkar människors sjukfrånvaro. Det vi vet sedan tidigare forskning är att de här partiklarna är mycket skadliga för oss eftersom de kan tränga in i våra kroppar, bland annat in i lungor och blodomlopp.

  Partiklarna kommer ofta från olika källor, bland annat bilavgaser, industriutsläpp, och andra former av förbränning såsom vedeldning och tobaksrök. På grund av deras storlek och förmåga att sprida olika slags föroreningar, är de särskilt oroande ur ett hälsoperspektiv.

  För svenskar är det här problematiskt eftersom över 80 procent av Sveriges befolkning utsätts för höga halter av PM2,5 partiklar. Detta trots nya miljölagar och förbättrad teknologi som bidragit till att göra situationen bättre.

  Inte bara ett hälsoproblem

  Det forskarna nu lyckats visa i studien är att PM2,5 partiklar även ökar risken för sjukskrivning. Den sjukfrånvaro som forskarna uppmätt är 8,5 procent högre för varje ökning med 10 mikrogram partiklar per kubikmeter luft. Det bekräftar den tidigare kunskapen om att partiklarna är farliga för vår hälsa.

  Dock visar resultaten även att hälsofaran inte är den enda negativa konsekvensen, den här typen av luftföroreningar påverkar också samhällsekonomin. I studien uppskattas att den årliga kostnaden för ökad sjukfrånvaro på grund av föroreningar av små partiklar i Stockholm är cirka 183 miljoner svenska kronor. Det motsvarar en genomsnittlig årskostnad per anställd i Stockholm på omkring 396 kronor.

  Har tidigare underskattats i samhällsplaneringen

  Forskarna argumenterar för att den här typen av luftföroreningarnas inverkan på sjukfrånvaro tidigare underskattats i samhällsplaneringen.

  Resultaten visar att luftföroreningar orsakar en fullt mätbar kostnad för samhället och arbetsmarknaden. Studien fyller en viktig kunskapslucka eftersom detta samband i brist på bra data inte i så stor utsträckning har blivit studerat tidigare, säger Johan Sommar, forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet och en av studiens författare, i ett pressmeddelande.

  Den här forskningen bidrar till en djupare förståelse av luftföroreningars inverkan på folkhälsan. Dessutom tydliggör den varför miljörisker är viktiga att beakta utifrån såväl ett planetärt perspektiv som hälsa och ekonomi.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.