Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  En ny studie som IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå Universitet har genomfört på uppdrag av Naturvårdsverket visar att luftföroreningar beräknas orsaka 6 700 förtida dödsfall i Sverige varje år. Exponeringen av luftföroreningar är högst i de centrala delarna av de större städerna samt i södra Sverige.

  Luftföroreningar kan ge upphov till andningssjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar och har både akuta och långsiktiga hälsoeffekter. I den nya rapporten uppskattas varje förtida dödsfall motsvara en förlust på tio levnadsår. Luftföroreningar påverkar hälsa, miljö och klimat och riskerar att göra människor sjuka – särskilt utsatta är barn. Dubbdäck är en stor bidragande orsak till de höga nivåerna och därför kan dubbdäcksförbud i de mest utsatta delarna av städerna vara en effektiv åtgärd.

  Rapporten visar att det framför allt är halterna av kvävedioxid och partiklar som överskrider miljökvalitetsnormerna för människors hälsa vad gäller utomhusluft. Drygt tio procent av den svenska befolkningen utsätts för halter av kvävedioxid och PM10 (grova partiklar) som ligger över Världshälsoorganisationen WHO:s nya riktvärden för luft. Över 80 procent av Sveriges befolkning utsätts för för höga halter av PM2,5 (fina partiklar).

  De små partiklarna kommer främst från källor nere i Europa, exempelvis från förbränning och industriutsläpp. En viktig källa till lokalt genererade partiklar är från förbränningsmotorer och vägslitage. De höga halterna av kvävedioxid orsakas till stor del av den lokala trafikens utsläpp, där dieselfordon utgör ett problem, säger Malin Gustafsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, i ett pressmeddelande.

  För en av de viktigaste luftföroreningarna, fina partiklar (PM2,5), klaras miljökvalitetsnormen överallt i Sverige. Normen baseras dock på EU:s gränsvärde som ligger på en betydligt högre nivå än det svenska miljömålet. Miljömålet överskrids fortfarande i flera städer. Inom EU pågår diskussioner om en skärpning av EU:s gränsvärden för luftkvalitet (inklusive för PM2,5) efter att WHO skärpte sina rekommenderade värden under 2021.

  Läs hela rapporten här.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!