Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Många klimatkompenserande tjänster håller inte vad de lovar

  Bild: Pete Linforth från Pixabay Foto: Pete Linforth från Pixabay

  Det har skapats ett växande utbud av klimatkompensationstjänster riktade till både privatpersoner och företag. Det är dock fortfarande en oreglerad marknad och flera tjänster håller inte vad som lovats.  

  En klimatkompensation innebär enligt Naturskyddsföreningen att den som orsakar utsläpp ska betala för att en motsvarande mängd utsläpp minskar någon annanstans. De skriver att det kan handla om utsläppsrätter, att ge pengar till trädplantering eller att bidra till utbyggnad av förnybar energi.

  Kritiserat system

  Klimatkompensationer är emellertid av flera skäl kritiserade. Naturskyddsföreningen menar att dessa insatser visserligen kan vara positiva utifrån att de möjliggör stöd till en snabbare omställning till ett klimatsmart samhälle, men även att klimatkompensationer riskerar att ta fokus från att minska utsläppen och att det kan bli ett sätt att köpa sig fri från nödvändiga teknik- och beteendeförändringar.

  En annan kritik är att marknaden för klimatkompensation är oreglerad och att enhetliga standarder saknas. Enligt Kenneth Möllersten, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, behövs det bland annat mer transparens i systemet med klimatkompensationer:

  Det finns en stor variation när det gäller de standarder som certifierar och utfärdar utsläppskrediter. De standarder som har utvecklats inom FN-systemet har utsatts för mycket kritik. Det beror inte på att de är sämre än andra system, utan nog mest på att de har varit först och störst. De har satt en standard för branschen. Utanför FN-systemet finns olika så kallade frivilligstandarder. Bland dessa varierar kvaliteten avsevärt. Om man tittar lite närmare på de frivilligstandarder som finns så ser man att det inte alltid är lika transparent och uppstyrt som inom FN-systemet. […] Generellt behöver nivån på transparens och uppföljning inom frivilligstandarder höjas.

  Ytterligare en kritik som uppkommit är att klimatkompensationsprojekt inte alltid ger den klimatkompensation som utlovats. Enligt en granskning av DN 2019 framkom att enbart två procent av de då studerade projekten kunde anses fungera. 

  Ökad transparens och reglering

  Det som framhålls som en positiv utveckling för marknaden av klimatkompensationer vore om den blev mer transparent och reglerad. Bloomberg Green skriver om ett av de företag, Londonbaserade Sylvera, vars verksamhet ska bidra till att öka transparensen för klimatkompensationer. 

  Hitintills har Sylvera analyserat ungefär 35 projekt och upptäckt att nästan hälften av dem inte levererar vad de hävdar. Företaget använder maskininlärning och satellitbilder för att bedöma om klimatkompensationsprojekten ger den klimatpåverkan de utlovar.  Förhoppningen hos grundarna av företaget är att deras granskningar ska göra att klimatkompenserande pengar ska gå till de bästa projekten.

  För exempelvis klimatkompenserande skogsprojekt finns åsikten att det behövs oberoende granskning för att utröna projektens riktighet. 

  Att ha en oberoende revisor som tittar på riktigheten och konservativiteten i baslinjen är en av de viktigaste utmaningarna för skogsbruksprojekt. […] Om de övervakar saker som läckage och risk för bränder kanske de kan upptäcka reverseringar som annars inte skulle upptäckas och göra en oberoende granskning av projektets kvalitet, säger säger Gilles Dufrasne, policyansvarig vid ideella Carbon Market Watch, till Bloomberg Green.

  En summering av detta är att ett enkelt, transparent och enhetligt reglerat system där klimatkompenserande kunder kan lita på klimatkompenserande tjänster vore önskvärt för den här marknaden, men att detta ännu inte är på plats. Sedan är det viktigt att konsumenter inte luras att tro att klimatkompensation gör att just deras konsumtionsrelaterade utsläpp inte sker utan att det enbart är ett kompensationssystem.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.