Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Mer extremväder hotar dagens barn om inte utsläppen minskar

  Barn som föds i dag kommer att drabbas av mångdubbelt fler översvämningar, värmeböljor, torka, skogsbränder och missväxt på grund av klimatförändringar, jämfört med tidigare generationer. Det visar en ny studie som visar hur orättvist klimatkrisen kommer slå om inte Parisavtalet nås.

  Under fortsatt global uppvärmning kommer extrema händelser som värmeböljor att fortsätta stiga i frekvens, intensitet, varaktighet och omfattning under de kommande decennierna. Det innebär att yngre generationer kommer vara särskilt hotade av klimatförändringar och dess effekter.

  Klimatorättvisa

  Det är därmed de unga som får ta smällen för de klimatförändringar som dagens vuxna och deras föräldrar och tidigare generationer skapat. Det visar en ny studie i Science som räknat på hur många händelser av olika extremväder barn som föds idag kommer drabbas av jämfört med sina far- och morföräldrar.

  Klimatorättvisan blir därmed påtaglig, menar medförfattaren Joeri Rogelj vid Imperial College i London:

  Med den här studien blottlägger vi den grundläggande orättvisan i klimatförändringarna mellan generationer, liksom dagens vuxnas ansvar. 

  I studien kvantifierade forskarna livstidsexponering för torka, värmeböljor, missväxt, översvämning, tropiska cykloner och skogsbränder. De beräknade livstidsexponering för varje generation född mellan 1960 och 2020, för varje land i världen och för varje scenario med global uppvärmning mellan dagens cirka en grad och upp till 3,5 grader över förindustriella temperaturer. 

  Rogelj uppskattar, tillsammans med kollegor, att barn födda 2020 kommer att uppleva en två- till sjufaldig ökning av extrema händelser, särskilt värmeböljor, jämfört med människor födda 1960, enligt gällande klimatpolitiska löften. Det innebär att nyfödda idag över hela världen i genomsnitt kommer att möta över sju gånger fler intensiva värmeböljor, vilket innebär mellan tjugo till fyrtio stycken istället för två till sex under en livstid för den som föddes 1960. Dessutom kommer dessa barn utsättas för 2,6 gånger mer situationer med torka, 2,8 gånger fler översvämningar, nästan tre gånger mer missväxt och dubbelt så många skogsbränder.

  Det är dessutom de unga generationerna i låginkomstländer som kommer att utsättas för den största risken för extremväder under sin livstid, med en mer än femdubblad ökning för de födda under 2020 med nuvarande löften. Medan 53 miljoner barn födda i Europa och Centralasien sedan 2016 kommer att uppleva cirka fyra gånger mer extrema händelser under nuvarande klimatlöften, står 172 miljoner barn i samma ålder i Afrika söder om Sahara inför en nästan sexfaldig ökning av livstidsexponeringar.

  Betydelsen av att uppnå Parisavtalet

  Det gör dock stor skillnad om världen lyckas begränsa utsläppen, även om yngre även här kommer drabbas mycket hårdare, enligt studien. Om den globala uppvärmningen kan begränsas till två grader kan antalet värmeböljor reduceras till mellan 15-29 stycken och 10-26 stycken vid en uppvärmning begränsad till 1,5 grader för ett barn som föds 2020.

  Barn yngre än 10 år 2020 kommer att uppleva en fyrfaldig ökning av extrema händelser om den globala uppvärmningen är begränsad till 1,5 grader, samtidigt som äldre årskullar aldrig kommer att behöva uppleva denna slags ökning.

  Fynden, menar forskarna, väcker viktiga frågor om solidaritet och rättvisa mellan generationer. Dessvärre har flera FN-rapporter nyligen visat att världen är långt ifrån att uppnå Parisavtalet och snarare går mot en uppvärmning på nästan tre grader istället.

  Huvudförfattaren professor Wim Thiery vid universitet i Vrije, Bryssel är därför noga med att betona denna orättvisa i studiens resultat:

  Det betyder i grunden att människor yngre än 40 idag kommer att leva ett liv utan motstycke även under de strängaste scenarierna för att minska klimatförändringar. Våra resultat belyser ett allvarligt hot mot unga generationers säkerhet och kräver drastiska utsläppsminskningar för att säkra deras framtid.

  Vuxnas passivitet

  Forskarna menar därför att konsekvensen av att barn drabbas av oöverträffade perioder av extremväder under sina liv nu kan hänföras till dagens vuxna och deras passivitet. Det visar också hur mycket man kan vinna på ambitiösa utsläppsminskningar.

  Studien visar dessutom att vissa förändringar redan är inlåsta, vilket ökar betydelsen av dagens vuxna att göra allt de kan för att deras barn och barnbarn ska kunna ha ett någorlunda drägligt liv. Medförfattare Simon Gosling, professor i klimatrisk vid University of Nottingham, lyfte särskilt fram detta ansvar:

  Vår forskning visar mycket tydligt det ansvar som den nuvarande generationen har för kommande generationer när det gäller klimatförändringar. Vi ser redan extrema händelser som kan tillskrivas mänskliga klimatförändringar över hela världen, som värmeböljor, översvämningar och skogsbränder.

  Källa: Statista

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!