Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  WWF Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen avbryter sitt samarbete med statliga Skogsstyrelsen om så kallade gröna steg i skogsbruket. Skogsstyrelsen har slagit fast att miljöargumenten är mindre värda än skogsbranschens åsikter, framhåller organisationerna. Och faktiskt, generaldirektören instämmer.

  Det var i fjol som Skogsstyrelsen inledde en samverkan där skogsnäringen och miljöorganisationerna bjöds in i arbetet att nå miljömålet Levande skogar genom så kallade gröna steg.

  Men nu ett år senare hoppar alltså miljörörelsens företrädare av, och anger flera motiv. Det tyngsta skälet, framhåller man, är att Skogsstyrelsen klart deklarerat att skogsnäringens synpunkter ska väga tyngre än de miljömässiga i det här arbetet.

  Vi kan inte medverka i en process där ansvarig myndighet inte tar sitt ansvar att slå vakt om miljömålet, utan i stället prioriterar skogsnäringens synpunkter, skriver de båda ordförandena Johanna Sandahl och Gustaf Lind i ett debattinlägg i Altinget.

  Utvecklingen går åt fel håll

  Dessutom fruktar man att de ”gröna stegen” blir det huvudsakliga verktyget för att följa upp hur arbetet går för att uppfylla riksdagens miljömål om biologiska mångfald och levande skogar. De årliga miljökvalitetsuppföljningarna som Skogsstyrelsen hittills gjort visar tydligt att utvecklingen går åt motsatt håll, påpekar organisationerna och underkänner metoden:

  Det är tveksamt om de nu föreslagna gröna stegen kommer att leda till några väsentliga förändringar för tillståndet i skogen. Däremot riskerar de att öka otydligheten i vad Skogsstyrelsen baserar sin miljömålsuppföljning på, samt vad som krävs för att Levande skogar ska nås. 

  Avgörande för att nå framsteg beträffande miljömålet är tvärtom att skogsnäringen radikalt lägger om produktionen och upphör med avverkning av skogar med höga naturvärden och kalhyggesbruk, skriver de.

  Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist svarar i en replik att organisationernas oro är obefogad – även om han faktiskt ger dem rätt i att branschens uppfattning går före.

  Skogsindustrins åsikt går före

  Han betonar att det är nödvändigt att få med sig skogsnäringen, som länge uttryckt misstro och ”uppgivenhet” i arbetet att nå miljömålen. Och framhåller också att det från start stått klart att det är deras uppfattning som ska väga tyngst i arbetet:

  Vi gjorde från början klart att skogsbrukets synpunkter skulle väga tyngst om vi inte fick en samsyn. Det finns en naturlig förklaring till varför vi gör så: Åtgärderna och arbetet med att nå målen ska utföras av skogsbruket, inte av miljörörelsen, skriver Sundqvist i sitt inlägg i samma forum.

  Skogsstyrelsens rapporter visar att miljöorganisationerna har rätt

  Det saknas inte precis färska uppgifter om hur illa det står till med utvecklingen för den biologiska mångfalden i de svenska skogarna. Helt nyligen kom en rapport från Sundqvists eget statliga verk som ännu en gång slår fast att den går i helt fel riktning.

  Vi förlorar just nu naturvärden som inte går att återskapa under överskådlig framtid. Därför behövs de kraftfulla åtgärder som vi nu lägger fram och det snabbt, säger Camilla Andersson, miljöstrateg vid Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

  De kraftfulla åtgärder som åsyftas handlar bland annat om att skapa affärsmodeller som stimulerar och främjar att värdefull skog står kvar. Intressant nog vill man även ha klarare styrning från politiskt håll:

  Skogsstyrelsen ska undersöka möjligheten att göra en hemställan till regeringen om ett förtydligande av dagens motsägelsefulla signaler om hur skogar med höga naturvärden ska hanteras. Till exempel ska skogar med höga naturvärden inte avverkas, lyder ett av förslagen i rapporten.

  Skogsstyrelsens rapport kan läsas i sin helhet här.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.