Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Myndigheter struntar i att redovisa sitt miljömålsarbete

  Enligt en rapport från Miljödepartementet struntar flera myndigheter i att redovisa sitt miljömålsarbete, trots att det finns krav på det. Idag håller vi på att missa 14 av 16 miljömål. Regeringens styrning av miljöarbetet måste enligt en rapport från Statskontoret stärkas då reglerna idag är otydliga, inte är verksamhetsanpassade och dessutom inte följs upp.
  Av de 25 myndigheter med miljömålsansvar har sex myndigheter inte tagit upp frågan alls. De är Tillväxtverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen, Tillväxtanalys, Sjöfartsverket och Exportkreditnämnden, som inte redovisade miljömålsarbetet i förra årets årsredovisning heller.
  Miljöminister Lena Ek säger till Riksdag och Departement att det här är helt oacceptabelt. Samtidigt riktar Statskontorets rapport snarare kritik mot regeringens svaga styrning av miljöarbetet och Miljödepartementet.

  Statskontoret konstaterar att styrningen i dag inte är tillräckligt verksamhetsanpassad. Miljöpolitikens mål är visionära och ger inte ett tillfredsställande stöd för politikens genomförande.  Bestämmelserna i instruktionerna ger inte tillräcklig vägledning och de har heller inte följts upp med krav på återrapportering. Dessutom har bristande redovisning av miljöarbetet i myndigheternas årsredovisningar tillåtits passera. Miljödepartementet, som har det samordnande uppdraget under regeringen för miljöpolitiken, har till stor del överlämnat till respektive myndighets fackdepartement att styra och bevaka genomförandet av miljöarbetet.

  Statskontoret menar att Miljödepartementet mer långsiktigt måste arbeta med fackdepartementen genom exempelvis kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Kring myndigheternas miljöarbete tros en möjlig lösning vara en högre verksamhetsanknytning, exempelvis genom regeringsuppdrag.
  De bästa myndigheterna enligt rapporten var Naturvårdsverket, Transportstyrelsen, Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten och Boverket.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.