Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Myndigheter vill minska miljöambitionerna – medvetet

  Myndigheterna Jordbruksverket och Skogsstyrelsen har efter en översyn, på uppdrag av regeringen, kommit fram till att det nuvarande landsbygdsprogrammet är för krångligt rent administrativt.

  Lösningen? Att stryka flera miljöåtgärder. Åtgärder som enligt Naturvårdsverket riskerar att leda till orimligt stora negativa miljökonsekvenser. Redan idag bedöms miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap” vara helt utom räckhåll ifall inte fler åtgärder tas till. Om Jordbruksverket och Skogsstyrelsens förslag blir sanning kommer chanserna minska ytterligare att uppnå målet. Redan idag görs alltså för lite, med det nya förslaget görs ännu mindre.

  De delar av programmet som föreslås strykas är bland annat att ge bidrag till restaurering av slåtterängar och betesmarker, hotade husdjursraser, växtskyddsplaner, skyddszoner och hotade åkerogräs.

  Myndigheterna som kommer med föreslaget verkar dock vara helt med på noterna. I sin rapport skriver de själva att flera miljömål blir svårare att nå om förslaget genomförs. Anledningen till att förslaget ändå läggs fram är att regeringens fokus på minskad administrativ börda för företag har prioriterats. Mindre administrativ börda på bekostnad av natur- och kulturvärden i odlingslandskapet, menar Naturvårdsverket. Även Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, är kritiska och undrar hur förenklad administration kan vara underordnat landsbygdsprogrammets fokus på miljömålen.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.