Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Naturvårdsverket backar: Matsvinnet mycket större än beräknat

  Efter att Naturvårdsverket förbättrat sina mätmetoder höjer de nu siffran för hur mycket mat som slängs i svenska matbutiker – med över trehundra procent.

  Matsvinn är ett enormt miljöproblem vars omfattning länge underskattats – och som forskningen anser har strukturella orsaker.

  Naturvårdsverket tredubblar nu siffran för hur mycket svinn som slängs i svenska matbutiker – från 30 000 till 100 000 ton om året. 

  Detta efter att svenska matkedjor för första gången gått med på att rapportera in siffror för myndighetens sammanställning, som tidigare utgått från grova uppskattningar baserade på stickprov.

  Matsvinnsforskarna Ingrid Strid och Mattias Eriksson från SLU misstänker dock ett stort mörkertal även bakom den nya justerade siffran. De anser att den verkar för liten, även om man tar hänsyn till att vissa kategorier svinn inte inkluderats i mätningarna. (Till exempel har man i mätningen inte räknat in de produkter butikerna avvisar i dörren, trots att detta är den absolut enskilt största kategorin svinn som skapas i butik).

  Det beräknas att omkring en tredjedel av all mat som produceras blir till svinn idag, vilket motsvarar så mycket som åtta procent av de totala växthusgasutsläppen.

  I en studie som Naturvårdsverket finansierade förra året anger artikelförfattarna att det främsta skälet till dagens stora svinnproblem är de låga priserna på livsmedel.

  De låga matpriserna gör att det oftast är billigare för både butiker och producenter att kasta respektive plöja ner mat i fälten än att försöka ta hand om svinnet genom olika arbetskrävande åtgärder.

  De leder också till att mat går till spillo i hushållen, eftersom mat som resurs inte värderas av konsumenter som idag lägger en historiskt låg andel av sina inkomster på livsmedel: omkring 12 procent, jämfört med 33 procent på 1950-talet.

  Den moderna stormarknadsmodellen – byggd på kampanjerbjudanden och stora förpackningar – leder till överkonsumtion och orsakar på så vis också svinn, enligt samma rapport.

  Andra orsaker som kan nämnas till svinnet är globalisering och förändrade kostvanor, vilka tillsammans gjort att allt fler temperaturkänsliga varor transporteras allt längre sträckor.

  Matsvinnet ökar i Sverige, liksom det gör i hela världen. Rapporten indikerar att det är dags att på riktigt börja tala om hur politiken kan utformas på ett sätt som motverkar överproduktionen samt undervärderingen av mat.


  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!