Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Naturvårdsverket: Sverige når endast 2 av 16 miljömål

  Av de 16 miljömål som satts upp av riksdagen kommer endast 2 att nås till målåret 2020, det konstaterar naturvårdsverket i sin senaste utvärdering av målen.

  De två mål som naturvårdsverket tror kommer att nås är ”skyddat ozonlager” och ”säker strålmiljö”, övriga mål kommer inte att uppnås. Naturvårdsverket konstaterar att för att uppnå de andra målen krävs fler styrmedel, alltså en skarpare miljöpolitik. Bland annat pekar man ut behovet av högre skatter på miljödåliga alternativ, ett hållbart jordbruk och bättre hantering av kemikalier. Naturvårdsverket konstaterar också att redan fattade beslut måste börja genomföras och utvärderas i högre utsträckning, och att politikerna måste börja förhålla sig till den målkonflikt som finns mellan exempelvis ökad konsumtion och ökade utsläpp.

  Miljömålen som naturvårdsverket inte tror kommer nås:

  1. Begränsad klimatpåverkan
  2. Grundvatten av god kvalitet
  3. Frisk luft
  4. Hav och balans samt levande kust och skärgård
  5. Bara naturlig försurning
  6. Myllrande våtmarker
  7. Giftfri miljö
  8. Levande skogar
  9. Ett rikt odlingslandskap
  10. Storslagen fjällmiljö
  11. Ingen övergödning
  12. God bebyggd miljö
  13. Levande sjöar och vattendrag
  14. Ett rikt växt- och djurliv

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.