(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.

Naturvårdsverket: Sverige når endast 2 av 16 miljömål

Av de 16 miljömål som satts upp av riksdagen kommer endast 2 att nås till målåret 2020, det konstaterar naturvårdsverket i sin senaste utvärdering av målen.

De två mål som naturvårdsverket tror kommer att nås är “skyddat ozonlager” och “säker strålmiljö”, övriga mål kommer inte att uppnås. Naturvårdsverket konstaterar att för att uppnå de andra målen krävs fler styrmedel, alltså en skarpare miljöpolitik. Bland annat pekar man ut behovet av högre skatter på miljödåliga alternativ, ett hållbart jordbruk och bättre hantering av kemikalier. Naturvårdsverket konstaterar också att redan fattade beslut måste börja genomföras och utvärderas i högre utsträckning, och att politikerna måste börja förhålla sig till den målkonflikt som finns mellan exempelvis ökad konsumtion och ökade utsläpp.

Miljömålen som naturvårdsverket inte tror kommer nås:

 1. Begränsad klimatpåverkan 
 2. Grundvatten av god kvalitet 
 3. Frisk luft 
 4. Hav och balans samt levande kust och skärgård 
 5. Bara naturlig försurning 
 6. Myllrande våtmarker 
 7. Giftfri miljö 
 8. Levande skogar 
 9. Ett rikt odlingslandskap 
 10. Storslagen fjällmiljö 
 11. Ingen övergödning 
 12. God bebyggd miljö 
 13. Levande sjöar och vattendrag 
 14. Ett rikt växt- och djurliv

SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

Läs vad vi vill göra
Tipsa!

Tipsa oss

Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra